Zapraszamy na najbliższe szkolenie w Bydgoszczy

Kursy pierwszej pomocy

 Naszym głównym odbiorcą są firmy,zakłady pracy, szkoły oraz urzędy. Kodeks pracy nakłada obowiązek szkolenia pracowników i przygotowania ich do udzielania pierwszej pomocy przed przybyciem służb ratunkowych.

Cały swój czas poświęcamy na to aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Wiemy doskonale, że czas to pieniądz. Prowadzimy intensywne ćwiczenia, aby maksymalnie wykorzystać czas jaki Państwo możecie poświęcić na tego typu szkolenia. Kursy pierwszej pomocy trwają od czterech do szesnastu godzin i zawsze dostosowany jest do profilu firmy.

Wydajemy zaświadczenia o ukończonym kursie pierwszej pomocy ważne podczas np. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty  

Kursy pierwszej pomocy