Pierwsza pomoc przedmedyczna

with Brak komentarzy

Terminem pierwsza pomoc przedmedyczna większość ludzi określa wszystkie czynności, które wykonujemy z poszkodowanym przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego czyli Ambulansu (karetki pogotowia). Niestety sformułowanie to nie istnieje w obecnej nomenklaturze medycznej. Jedyne i poprawne sformułowanie według Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to pierwsza pomoc. 

Definicja Pierwszej Pomocy :

pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579), oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

To co z kursami Pierwsza pomoc przedmedyczna ?

Skoro nie istnieje termin pierwszej pomocy przedmedyczne to i kursów nie powinno być. Istnieje wiele firm które w ten sposób "reklamują swoje usługi z powodu wciąż istniejącej starej nomenklatury. Łatwiej w ten sposób znaleźć się na szczycie wyszukiwarki Google

pozdrawiam Adrian