Udzielenie pierwszej pomocy w hotelu

Kurs pierwszej pomocy w hotelu

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r.  dotyczy obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Udzielenie pierwszej pomocy w hotelu  jest zatem prawnym obowiązkiem obsługi w każdym hotelu i motelu niezależnie od stopnia kategoryzacji. Przedsiębiorcy posiadający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju hotel albo motel danej kategorii, dostosują obiekt do wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 personel hotelu w zakresie swoich obowiązków posiada udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, możliwość skorzystania z apteczki i przywołania pomocy medycznej, a  personel recepcji musi zostać przeszkolony w pomocy przedlekarskiej.

Również pensjonaty podlegają powyższemu rozporządzeniu, w tym także w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przez personel pensjonatu.

 

 

Udzielenie pierwszej pomocy w hotelu. Jak powinien wyglądać kurs?

Powyższe rozporządzenie nie określa wymogów co do konkretnego programu kursu w zakresie pierwszej pomocy. Określa jedynie obowiązek przeszkolenia obsługi recepcji w tym zakresie. Można przyjąć zatem, iż takie szkolenia powinno dotyczyć najczęstszych stanów zagrożenia zdrowia, jakie mogą wystąpić w obiektach takich jak hotele czy motele.

Proponujemy szkolenie, po którym Państwa goście będą mogli czuć się bezpiecznie

Wykłady około 2 godziny:

 1. Bezpieczeństwo własne.
 2. Bezpieczeństwo poszkodowanego.
 3. Motywacja do udzielania pomocy.
 4. Skuteczne wzywanie pomocy.
 5. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 7. Złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany, krwotoki, obrażenia ciała u dzieci i osób dorosłych.
 8. Pozycja boczna ustalona.
 9. Porażenie prądem elektrycznym.
 10. Niedrożność dróg oddechowych – zadławienia u dzieci i dorosłych.
 11. Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych i domowych.
 12. Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca, omdlenie.
 13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt.
 14. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Ćwiczenia około 4 godziny:

 1. Pozycja boczna ustalona.
 2. Unieruchamianie złamań kości oraz zwichnięć i skręceń stawów.
 3. Wykonywanie opatrunków i tamowanie krwotoków.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) niemowląt.
 7. Pozycja przeciwwstrząsowa.
 8. Manewr Heimlicha (zadławienia u dorosłych, dzieci, noworodków).
 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora.
 10. Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.
 11. Scenariusze symulowane.

Po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy 

Zapraszamy do zakładki kontakt

Zobacz, jak wygląda nasz kurs pierwszej pomocy

 

 

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz