Udzielenie pierwszej pomocy w hotelu

Kurs pierwszej pomocy w hotelu

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r.  dotyczy obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Udzielenie pierwszej pomocy w hotelu  jest zatem prawnym obowiązkiem obsługi w każdym hotelu i motelu niezależnie od stopnia kategoryzacji. Przedsiębiorcy posiadający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju hotel albo motel danej kategorii, dostosują obiekt do wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 personel hotelu w zakresie swoich obowiązków posiada udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, możliwość skorzystania z apteczki i przywołania pomocy medycznej, a  personel recepcji musi zostać przeszkolony w pomocy przedlekarskiej.

Również pensjonaty podlegają powyższemu rozporządzeniu, w tym także w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przez personel pensjonatu.

Udzielenie pierwszej pomocy w hotelu. Jak powinien wyglądać kurs?

Powyższe rozporządzenie nie określa wymogów co do konkretnego programu kursu w zakresie pierwszej pomocy. Określa jedynie obowiązek przeszkolenia obsługi recepcji w tym zakresie. Można przyjąć zatem, iż takie szkolenia powinno dotyczyć najczęstszych stanów zagrożenia zdrowia, jakie mogą wystąpić w obiektach takich jak hotele czy motele.

Proponujemy szkolenie, po którym Państwa goście będą mogli czuć się bezpiecznie

Wykłady około 2 godziny:

 1. Bezpieczeństwo własne.
 2. Bezpieczeństwo poszkodowanego.
 3. Motywacja do udzielania pomocy.
 4. Skuteczne wzywanie pomocy.
 5. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 7. Złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany, krwotoki, obrażenia ciała u dzieci i osób dorosłych.
 8. Pozycja boczna ustalona.
 9. Porażenie prądem elektrycznym.
 10. Niedrożność dróg oddechowych – zadławienia u dzieci i dorosłych.
 11. Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych i domowych.
 12. Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca, omdlenie.
 13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt.
 14. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Ćwiczenia około 4 godziny:

 1. Pozycja boczna ustalona.
 2. Unieruchamianie złamań kości oraz zwichnięć i skręceń stawów.
 3. Wykonywanie opatrunków i tamowanie krwotoków.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) niemowląt.
 7. Pozycja przeciwwstrząsowa.
 8. Manewr Heimlicha (zadławienia u dorosłych, dzieci, noworodków).
 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora.
 10. Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.
 11. Scenariusze symulowane.

Po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia

Zapraszamy do zakładki kontakt

Zobacz, jak wygląda nasz kurs pierwszej pomocy

 

 

Leave a Reply