Jak wygląda kurs pierwszej pomocy?

Oto odpowiedź: krótkie wykłady i mnóstwo ćwiczeń. Zobacz jak uczą się, ćwiczą i przygotowują do udzielania pierwszej pomocy uczestnicy naszych szkoleń

Standardowe szkolenie składa się z teorii połączonej z praktycznymi ćwiczeniami. Krótkie wykłady, jakie są prowadzone na kursie, dotyczą:

1. Bezpieczeństwa własnego
2. Podstaw prawnych
3. Motywacji do udzielania pomocy
4. Resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych i dzieci
5. Pozycji bocznej ustalonej.
6. Niedrożności dróg oddechowych - zadławień
7. Użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
8. Zaopatrywania rany, krwotoków, oparzeń, złamań
9. Sytuacji nagłych, takich jak: omdlenia, padaczka, udar, zawał, cukrzyca.

Zanim uczestnicy rozpoczną ćwiczenia, instruktor dokładnie pokazuje wszystkie czynności, tak aby każdy kursant wiedział, co ma w danej chwili wykonać.

ĆWICZENIE 1
Resuscytacja osoby dorosłej wykonywana przez każdego uczestnika samodzielnie, w parach oraz w dalszej części ćwiczeń z użyciem automatycznego defibrylatora AED

Drugie ćwiczenie dotyczy postępowania z poszkodowanym, nieprzytomnym oddychającym.

ĆWICZENIE 2
Pozycja boczna bezpieczna wykonywana przez każdego uczestnika. Podczas ćwiczeń instruktorzy podają przykłady osób, u których może dojść do utraty przytomności.

W kolejnym etapie kursu omawiane zostają aspekty związane z zadławieniami osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia.

ĆWICZENIE 3
Ratunek dla osoby zadławionej. Każde ćwiczenie poparte jest doświadczeniem i konkretnym przykładem z pracy instruktora.

W pracy zawodowej, niestety, spotykam się z przypadkami, w których należy udzielić pierwszej pomocy dziecku.

ĆWICZENIE 4
Zadławienia u dzieci mogą się zdarzyć, bądźmy przygotowani na taką sytuację, uczestnicząc w ćwiczeniach.

Resuscytacja dziecka oraz noworodka jest na naszych kursach standardem, ponieważ uczestnicy zawsze zadawali jedno pytanie: "A jak to jest u dzieci?". Do podstawy programowej szkolenia wprowadziliśmy więc zajęcia z  pomocy dziecku.

ĆWICZENIE 5
Resuscytacja dziecka oraz noworodka

ĆWICZENIE 6
Zatrzymanie krążenia u dzieci, postępowanie z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. 

      Po zajęciach z części resuscytacyjnej przychodzi czas na postępowanie z poszkodowanym urazowym. 

ĆWICZENIE 7
Tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran itd. 

ĆWICZENIE 8
Postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć, skręceń.

ĆWICZENIE 9
Postępowanie podczas wypadku samochodowego.

ĆWICZENIE 10
Postępowanie w przypadku oparzeń, odmrożeń, porażenia prądem.

ĆWICZENIE 11
Omdlenie, podejrzenie zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, chory z cukrzycą czy atakiem padaczki. Uczestnicy szkolenia są w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. 

ĆWICZENIE 12
Na koniec kilka symulowanych ćwiczeń (kurs rozszerzony). Nigdy nie wiadomo, co może wydarzyć się w firmie.