Dostosujemy kurs pierwszej pomocy do Twoich potrzeb

Wszystkie szkolenia również w języku angielskim. Zapraszamy!

Pokażę Ci, jak wykonując proste czynności, można uratować osobę w stanie zagrożenia życia.

Zwiększamy bezpieczeństwo i szkolimy dalej

bezpieczeństwo podczas kursu pierwszej pomocy