Kurs pierwszej pomocy dla kierowców i szkół jazdy

Szkolenia z pierwszej pomocy dla tego typu szkół wynikają z przepisów prawa:

Zgodnie z przepisem Art. 23 ust. 2 Ustawy o Kierujących Pojazdami kurs dla kandydatów na kierowców obejmuje:

 1. Część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
  a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,
  b) obowiązków i praw kierującego pojazdem;
 2. Część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej "nauką jazdy", przeprowadzaną:
  a) na placu manewrowym,
  b) w ruchu miejskim oraz
  c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;
 3. Naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;
 4. Kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej "egzaminem wewnętrznym".

Proponujemy Państwu kurs pierwszej pomocy, w którym:

Program szkolenia:
Wykłady:

 1. Bezpieczeństwo własne.
 2. Motywacja do udzielania pomocy.
 3. Skuteczne wzywanie pomocy.
 4. Pozycja boczna ustalona.
 5. Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 7. Wypadek samochodowy: co robić?

Ćwiczenia:

 1. Pozycja boczna ustalona.
 2. Wykonywanie opatrunków i tamowanie krwotoków.
 3. Pozycja przeciwwstrząsowa.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora.
 5. Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.
 6. Scenariusze symulowane: ewakuacja z pojazdu.
Cena szkolenia w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę od 500 zł brutto do 1500 zł brutto dla grupy

Szkolenie trwa, zgodnie z rozporządzeniem, 4 godziny. Możliwe są zajęcia w weekendy oraz w godzinach popołudniowych. Czas i termin ustalamy indywidualnie.

Kurs pierwszej pomocy dla szkół jazdy, firm transportowych, firm kurierskich, zawodowych kierowców itd, itp.

Pierwsza pomoc dla kierowcy