BLS

BLS (basic life support) czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne


W 1989 r. powstaje Europejska Rada do spraw Resuscytacji (European Resuscitation
Council – ERC) jako interdyscyplinarny zespół ekspertów do spraw resuscytacji i medycyny ratunkowej. Zadaniem Rady jest dążenie do stałej poprawy wiedzy na temat resuscytacji, doskonalenie metod pomocy przedlekarskiej i specjalistycznej na drodze permanentnych szkoleń na różnych poziomach prowadzonych przez instruktorów Rady. Dla ujednolicenia nomenklatury wprowadzono ogólnoeuropejski skrót BLS (basic life support) czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne.


Czynności wchodzące w skład algorytmu BLS przedstawia poniższa infografika:

Zapraszam stacjonarne kursy BLS – skontaktuj się z nami.

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia BLS

Należy się upewnić, że zarówno poszkodowany, jak i osoba
udzielająca pomocy oraz pozostali świadkowie zdarzenia są
bezpieczni.

Osoby niebędące pracownikami ochrony zdrowia powinny rozpoczynać RKO, gdy podejrzewają zatrzymanie krążenia bez obaw, że wyrządza tym krzywdę poszkodowanemu, który zatrzymania krążenia nie ma.

Osoby bez wykształcenia medycznego mogą bezpiecznie prowadzić uciśnięcia klatki piersiowej i używać AED, ponieważ ryzyko infekcji podczas prowadzenia uciśnięć, jak
i urazów spowodowanych przypadkowym wyładowaniem podczas stosowania AED jest bardzo niskie.

Dostępne są odrębne wytyczne resuscytacji poszkodowanych
z podejrzeniem lub potwierdzonym SARS-Cov-2

Bezpieczeństwo BLS
Rękawiczki jednorazowe

Jak rozpoznać zatrzymania krążenia i przystąpić do BLS

RKO należy rozpocząć u każdej osoby, która nie reaguje i nie
oddycha lub oddycha nieprawidłowo – delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj
poszkodowanego: – Czy wszystko w porządku?

Jeśli nie ma reakcji, połóż poszkodowanego na plecach
Za pomocą dłoni na czole i opuszków palców drugiej ręki pod brodą delikatnie unieś podbródek i odchyl głowę poszkodowanego do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych poszkodowanego

Wypatruj, wysłuchuj i wyczuwaj oddech nie dłużej niż przez 10 sekund. Poszkodowany, który ledwo oddycha lub wykonuje rzadkie, powolne i głośne westchnienia, oddycha nieprawidłowo


W pierwszych chwilach od zatrzymania krążenia można zaobserwować u poszkodowanego krótki epizod ruchów przypominających drgawki. Po ich ustąpieniu należy ocenić poszkodowanego: jeśli nie reaguje i nie oddycha lub oddycha nieprawidłowo, należy rozpocząć RKO

BLS sprawdzenie przytomności
BLS sprawdzenie oddechu

Wezwij służby ratownicze

Jeśli oddech nie ma lub jest nieprawidłowy, poproś jednego ze świadków zdarzenia, aby wezwał pogotowie ratunkowe, lub zrób to sam
Uruchom głośnik lub zestaw głośnomówiący w telefonie, abyś mógł prowadzić RKO podczas rozmowy z dyspozytorem

Wezwanie pomocy BLS
BLS telefon do pogotowia

Rozpocznij uciśnięcia klatki piersiowej

Uklęknij obok poszkodowanego

Umieść nasadę jednej dłoni na środku klatki piersiowej poszkodowanego – to jest w dolnej połowie mostka

Umieść nasadę drugiej dłoni na pierwszej i spleć palce

Utrzymuj wyprostowane łokcie

Zajmij pozycję bezpośrednio nad klatką piersiową poszkodowanego i uciskaj ją na co najmniej 5 cm (ale nie więcej niż 6 cm)

Po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk, nie tracąc kontaktu dłoni z klatką piersiową

Powtarzaj w tempie 100–120 uciśnięć/min

BLS uciski klatki piersiowej
uciski klatki piersiowej
 • Połącz oddechy ratunkowe z uciskami klatki piersiowej Jeśli ćwiczyłeś/jesteś przeszkolony, po 30 uciśnięciach ponownie udrożnij drogi oddechowe
 • Zaciśnij płatki nosa, używając palca wskazującego I kciuka dłoni znajdującej się na czole poszkodowanego Pozwól, aby usta poszkodowanego się otworzyły, ale utrzymuj uniesiony podbródek
 • Nabierz normalny oddech I szczelnie obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego
 • Skuteczny oddech ratowniczy: przez około 1 sekundę, spokojnie wprowadź powietrze do ust poszkodowanego, tak jak podczas normalnego oddychania. Jednocześnie obserwuj unoszenie się klatki piersiowej.
 • Utrzymując udrożnienie dróg oddechowych, odsuń swoje usta od poszkodowanego i obserwuj opadanie klatki piersiowej podczas wydobywania powietrza.
 • Nabierz kolejny, normalny oddech I ponownie wprowadź powietrze, tak by uzyskać w sumie dwa oddechy ratownicze
 • Podając dwa oddechy, nie przerywaj uciśnięć na dłużej niż 10 sekund, nawet jeśli jeden lub dwa oddechy są nieskuteczne
 • Następnie jak najszybciej umieść ręce w odpowiednim miejscu na klatce piersiowej i wykonaj kolejne 30 uciśnięć
 • Kontynuuj uciśnięcia klatki piersiowej I oddechy ratownicze w stosunku 30:2 do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego
 • Jeśli poszkodowany odzyska oddech połóż go w pozycji bezpiecznej (wpis o pozycji bezpiecznej)
udrożnienie dróg oddechowych BLS
oddechy ratunkowe BLS

Jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie jesteś w stanie podawać oddechów ratowniczych, wykonuj podstawowe zabiegi resuscytacyjne wyłącznie uciskając klatkę piersiową tak długo, aż na miejscu pojawi się zespół ratownictwa medycznego lub do powrotu prawidłowego oddechu u poszkodowanego (ciągłe uciśnięcia w tempie 100-120 uciśnięć/min)

Użycie defibrylatora podczas podstawowych czynności resuscytacyjnych to podstawa w algorytmie BLS

Jeśli jest dostępny defibrylator AED, natychmiast poproś o jego przyniesienie. Postępuj zgodnie z wskazówkami głosowymi i wykonaj defibrylację i/lub kontynuuj resuscytację. Jak użyć automatyczny defibrylator AED możesz zobaczyć na moim filmie poniżej.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – dlaczego to tak ważne?

Wczesne rozpoznanie NZK (nagłego zatrzymania krążenia) oraz wdrożenie kolejnych kroków BLS, w tym przede wszystkim prawidłowo wykonanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zwiększa szansę przeżycia poszkodowanego nawet trzykrotnie. Nawet przy bardzo szybkim zaalarmowaniu służb ratowniczych, praktycznie niemożliwe jest dotarcie zespołu ratownictwa w ciągu kluczowych 3 – 5 minut od momentu utraty przytomności. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych już przez świadka zdarzenia – tym świadkiem możesz być także Ty. Znajomość 4 ogniw łańcucha przeżycia może uratować kiedyś życie – przypadkowej osobie na ulicy, a może nawet bliskiej Ci osobie.

Łańcuch przeżycia składa się z czterech ogniw

Kurs BLS – każdy może się zapisać

Znajomość i praktyczne przećwiczenie kolejnych kroków BLS ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych, kolegów z pracy, czy szkoły. Na kursie BLS dowiesz się, jak zachować się w nagłych sytuacjach, jak zabezpieczyć siebie i innych, oraz co zrobić, aby zwiększyć szanse na przeżycie poszkodowanych osób. Kurs BLS dedykowany jest każdemu, kto chciałby zdobyć rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat postępowania w razie wystąpienia stanu zagrożenia życia.

materiał powstał na podstawie wytycznych ERC 2021: https://www.prc.krakow.pl/wytyczne_2021.html

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

10 Responses

 1. […] Jeśli poszkodowany nagle przestanie oddychać nie wahaj się i rozpocznij podstawowe czynności resuscytacyjne tzw BLS . […]

 2. […] zauważysz, że poszkodowany przestał oddychać, nie zastanawiaj się i rozpocznij podstawowe czynności resuscytacyjne tzw. BLS. Nie bój się działać, ponieważ możesz zaszkodzić tylko wtedy kiedy obojętnie patrzysz! […]

 3. […] zdarza się, że dyspozytor, aż do przyjazdu ambulansu instruuje, w jaki sposób prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS. Dodatkowo utrzymuje on stały kontakt z członkami zespołu ratownictwa medycznego i przekazuje im […]

 4. […] w przypadku utraty przytomności i braku oddechu rozpocznij resuscytację krążeniowo oddechową […]

 5. […] drugie prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową, aż przyjedzie pogotowie ratunkowe. Pamiętaj, nie przerywaj resuscytacji, kiedy tylko zobaczysz […]

 6. Zadławienie
  | Odpowiedz

  […] Jeśli mimo wykonania pięciu uciśnięć nadbrzusza nie udaje się usunąć ciała obcego, należy kontynuować naprzemiennie pięć uderzeń w okolicę międzyłopatkową z pięcioma uciśnięciami nadbrzusza do czasu usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych lub do momentu, gdy poszkodowany straci przytomność. Jeśli poszkodowany straci przytomność, należy rozpocząć podstawowe czynności ratujące życie BLS . […]

 7. […] Wydobyć poszkodowanego jak szybko się da jeśli nie oddycha i wymaga resuscytacji. Możemy wydostać go na desce, kocu lub w kilka osób. Nie powinniśmy jednak zwlekać z rozpoczęciem RKO. […]

 8. […] Pamiętaj jeśli członek z twojej rodziny straci przytomność koniecznie sprawdź oddech. W przypadku braku oddechu rozpocznij BLS […]

 9. […] Jeśli masz sprzęt np. worek samorozprężalny lub maseczkę a wykonanie pięciu oddechów ratowniczych nie opóźni rozpoczęcia resuscytacji to możesz wykonać oddechy ratunkowe u każdej osoby u której podejrzewasz przyczynę oddechową (zerknij wyżej). Najważniejsze jest podjęcie działania, jeśli pacjent nie oddycha nie wahaj się nie szukaj maseczki tylko rozpocznij uciski klatki piersiowej, rozpocznij BLS. […]

 10. […] u kobiety w ciąży są takie same, jak w przypadku każdej innej osoby dorosłej. Do standardowego algorytmu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych należy jednak wprowadzić zmiany związane z fizjologią ciąży. Każdą kobietę w zaawansowanej […]

Zostaw Komentarz