BLS

BLS (basic life support) czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne

W 1989 r. powstaje Europejska Rada do spraw Resuscytacji (European Resuscitation
Council – ERC) jako interdyscyplinarny zespół ekspertów do spraw resuscytacji i medycyny ratunkowej. Zadaniem Rady jest dążenie do stałej poprawy wiedzy na temat resuscytacji, doskonalenie metod pomocy przedlekarskiej i specjalistycznej na drodze permanentnych szkoleń na różnych poziomach prowadzonych przez instruktorów Rady. Dla ujednolicenia nomenklatury wprowadzono ogólnoeuropejski skrót BLS (basic life support) czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne.Czynności wchodzące w skład algorytmu BLS przedstawia poniższa infografika:

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia BLS

Należy się upewnić, że zarówno poszkodowany, jak i osoba
udzielająca pomocy oraz pozostali świadkowie zdarzenia są
bezpieczni.

Osoby niebędące pracownikami ochrony zdrowia powinny rozpoczynać RKO, gdy podejrzewają zatrzymanie krążenia bez obaw, że wyrządza tym krzywdę poszkodowanemu, który zatrzymania krążenia nie ma.

Osoby niebędące pracownikami ochrony zdrowia mogą bezpiecznie prowadzić uciśnięcia klatki piersiowej i używać AED, ponieważ ryzyko infekcji podczas prowadzenia uciśnięć, jak
i urazów spowodowanych przypadkowym wyładowaniem podczas stosowania AED jest bardzo niskie.

Dostępne są odrębne wytyczne resuscytacji poszkodowanych
z podejrzeniem lub potwierdzonym SARS-Cov-2

Bezpieczeństwo BLS

Jak rozpoznać zatrzymania krążenia i przystąpić do BLS

RKO należy rozpocząć u każdej osoby, która nie reaguje i nie
oddycha lub oddycha nieprawidłowo – delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj
poszkodowanego: – Czy wszystko w porządku?

Jeśli nie ma reakcji, połóż poszkodowanego na plecach
Za pomocą dłoni na czole i opuszków palców drugiej ręki pod brodą delikatnie unieś podbródek i odchyl głowę poszkodowanego do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych poszkodowanego

Wypatruj, wysłuchuj i wyczuwaj oddech nie dłużej niż przez 10 sekund. Poszkodowany, który ledwo oddycha lub wykonuje rzadkie, powolne i głośne westchnienia, oddycha nieprawidłowo


W pierwszych chwilach od zatrzymania krążenia można zaobserwować u poszkodowanego krótki epizod ruchów przypominających drgawki. Po ich ustąpieniu należy ocenić poszkodowanego: jeśli nie reaguje i nie oddycha lub oddycha nieprawidłowo, należy rozpocząć RKO

BLS sprawdzenie przytomności
BLS sprawdzenie oddechu

Wezwij służby ratownicze

Jeśli oddech nie ma lub jest nieprawidłowy, poproś świadka zdarzenia, aby wezwał pogotowie ratunkowe, lub zrób to sam
Uruchom głośnik lub zestaw głośnomówiący w telefonie, abyś mógł prowadzić RKO podczas rozmowy z dyspozytorem

Wezwanie pomocy BLS
BLS telefon do pogotowia

Rozpocznij uciśnięcia klatki piersiowej

Uklęknij obok poszkodowanego

Umieść nasadę jednej dłoni na środku klatki piersiowej poszkodowanego – to jest w dolnej połowie mostka

Umieść nasadę drugiej dłoni na pierwszej i spleć palce

Utrzymuj wyprostowane łokcie

Zajmij pozycję bezpośrednio nad klatką piersiową poszkodowanego i uciskaj ją na co najmniej 5 cm (ale nie więcej niż 6 cm)

Po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk, nie tracąc kontaktu dłoni z klatką piersiową

Powtarzaj w tempie 100–120 uciśnięć/min

BLS uciski klatki piersiowej
uciski klatki piersiowej
 • Połącz oddechy ratunkowe z uciskami klatki piersiowej Jeśli ćwiczyłeś/jesteś przeszkolony, po 30 uciśnięciach ponownie udrożnij drogi oddechowe
 • Zaciśnij płatki nosa, używając palca wskazującego I kciuka dłoni znajdującej się na czole poszkodowanego Pozwól, aby usta poszkodowanego się otworzyły, ale utrzymuj uniesiony podbródek
 • Nabierz normalny oddech I szczelnie obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego
 • Skuteczny oddech ratowniczy: przez około 1 sekundę, spokojnie wprowadź powietrze do ust poszkodowanego, tak jak podczas normalnego oddychania. Jednocześnie obserwuj unoszenie się klatki piersiowej.
 • Utrzymując udrożnienie dróg oddechowych, odsuń swoje usta od poszkodowanego i obserwuj opadanie klatki piersiowej podczas wydobywania powietrza.
 • Nabierz kolejny, normalny oddech I ponownie wprowadź powietrze, tak by uzyskać w sumie dwa oddechy ratownicze
 • Podając dwa oddechy, nie przerywaj uciśnięć na dłużej niż 10 sekund, nawet jeśli jeden lub dwa oddechy są nieskuteczne
 • Następnie jak najszybciej umieść ręce w odpowiednim miejscu na klatce piersiowej i wykonaj kolejne 30 uciśnięć
 • Kontynuuj uciśnięcia klatki piersiowej I oddechy ratownicze w stosunku 30:2
 • Jeśli poszkodowany odzyska oddech połóż go w pozycji bezpiecznej (wpis o pozycji bezpiecznej)
udrożnienie dróg oddechowych BLS
oddechy ratunkowe BLS

Jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie jesteś w stanie podawać oddechów ratowniczych, wykonuj BLS wyłącznie uciskając klatkę piersiową (ciągłe uciśnięcia w tempie 100-120 uciśnięć/min

Użycie defibrylatora podczas podstawowych czynności resuscytacyjnych to podstawa w algorytmie BLS

Jeśli jest dostępny defibrylator AED, natychmiast poproś o jego przyniesienie. Postępuj zgodnie z wskazówkami głosowymi i wykonaj defibrylację i/lub kontynuuj resuscytację. Jak użyć automatyczny defibrylator AED możesz zobaczyć na moim filmie poniżej.

materiał powstał na podstawie wytycznych ERC 2021: https://www.prc.krakow.pl/wytyczne_2021.html

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

One Response

 1. […] Jeśli poszkodowany nagle przestanie oddychać nie wahaj się i rozpocznij podstawowe czynności resuscytacyjne tzw BLS . […]

Zostaw komentarz