Kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Proponujemy autorskie szkolenia z pierwszej pomocy, których celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie kursanta do szybkiego i sprawnego udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Programy kursów dostosowujemy indywidualnie do oczekiwań Klientów. Uwzględniamy specyfikę i rodzaj zagrożeń, z którymi mogą się Oni spotkać.

Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy otrzyma imienne zaświadczenie honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Wydawane są one na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Czy kurs pierwszej pomocy dla firm jest obowiązkowy?

Każdy, kto jest świadkiem zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu osoby poszkodowanej, ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, niezależnie od tego, gdzie do takiego zdarzenia doszło. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której podczas przebywania w miejscu pracy, przyjdzie nam udzielić pierwszej pomocy. Nie każda instytucja, czy zakład pracy posiada obowiązek przeszkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy każdego pracownika (jak np. placówki oświatowe), jednak każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika firmy, który będzie uprawniony do udzielania pierwszej pomocy. Wyznaczony pracownik musi zatem odbyć odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy, a po jego zakończeniu otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Wielu pracodawców, zdając sobie sprawę, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, decyduje się na przeprowadzenie takiego szkolenia wśród wszystkich zatrudnionych wraz z obowiązkowym szkoleniem BHP.

Co wyróżnia nasz kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm?

Organizowany przez nas kurs pierwszej pomocy to przede wszystkim rozbudowane zajęcia praktyczne, podczas których każdy z uczestników szkolenia będzie miał okazję przećwiczenia oraz sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Pierwsza część szkolenia to oczywiście dopasowane tematycznie do grupy uczestników zagadnienia teoretyczne, które nakreślą kwestie bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego, oraz motywacje do udzielania pierwszej pomocy. Kurs prowadzony jest przez doświadczonego ratownika medycznego, który na co dzień pracuje także jako instruktor w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Program szkolenia dobierany jest tak, aby zawarte zostały w nim zagrożenia, jakie pojawić się mogą w danym miejscu pracy, a każdy uczestnik kursu potrafił sobie z nimi poradzić. 

Czego nauczą się pracownicy podczas kursu pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy ma na celu oswojenie uczestnika z możliwymi scenariuszami zdarzeń, a przede wszystkim wskazanie konkretnych postępowań ratowniczych, które przyczynią się do zwiększenia szans na przeżycie osoby poszkodowanej do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Podczas szkolenia uczestnicy kursu dowiedzą się między innymi tego, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz poszkodowanego, na czym polega efektywne wezwanie pomocy, jak przeprowadzić czynności resuscytacyjne zgodnie z wytycznymi europejskiej rady resuscytacji oraz jak wygląda poprawne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Nie zostaną pominięte także kwestie postępowania w razie urazów, krwotoków, czy oparzeń.

Wykłady:
1. Bezpieczeństwo własne.
2. Bezpieczeństwo poszkodowanego.
3. Motywacja do udzielania pomocy.
4. Skuteczne wzywanie pomocy.
5. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
7. Pozycja boczna ustalona.
8. Niedrożność dróg oddechowych - zadławienia.
9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt.
10. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
11. Rany, krwotoki, oparzenia

Ćwiczenia:

 1. Pozycja boczna bezpieczna.
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) niemowląt.
 5. Zadławienia u dorosłych, dzieci, noworodków.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora.
 7. Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.
 8. Scenariusze symulowane.

Prowadzący:
mgr Adrian Zadorecki

Cena jest uzależniona od:
 • liczby uczestników,
 • czasu trwania szkolenia,
 • programu szkolenia (symulacje z wykorzystaniem kilku osób)
 • miejsc szkolenia.
Standardowo za podstawowy kurs, trwający od 4 do 8 godzin edukacyjnych kurs pierwszej pomocy dla 10 pracowników biurowych cena wynosi 2000 zł z dojazdem do Klienta na terenie kujawsko-pomorskiego (program szkolenia powyżej w wersji podstawowej)  
Na ternie kujawsko-pomorskiego dojazd gratis, poza województwo 1 zł za kilometr
Kurs pierwszej pomocy w biurze, banku, hotelu, urzędach, galeriach handlowych, itd. itp.
Kurs pierwszej pomocy dla firm