Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED to

nawet w najbardziej nieoczekiwanym momencie

Jestem pewien, że każdy jest w stanie włączyć i użyć AED.

Jestem pewien, że po szkoleniu każdy zrobi to bezpiecznie i bez wahania.

Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy.

Działanie

Czym jest i jak działa AED?

Zasada działania defibrylatora zewnętrznego AED jest bardzo prosta. Ma on dokonać wyładowania energii w ciało nieoddychającego, nieprzytomnego poszkodowanego, przywracając prawidłową pracę jego serca. Urządzenie posiada właściwie tylko 2 przyciski (włącz i defibrylacja). Obsługa AED jest intuicyjna, a każdy z nas powinien umieć użyć to urządzenie. Dystrybutorzy defibrylatorów AED często sprzedają urządzenia, nie zapewniając przeszkolenia z ich bezpiecznego użycia, bo przecież “defibrylator po włączeniu wszystko nam powie”

AED, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, to urządzenie, które służy do udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Działanie AED polega na dostarczaniu impulsów elektrycznych do serca w celu przywrócenia jego prawidłowego rytmu. Urządzenie jest wyposażone w elektrody, które umieszcza się na klatce piersiowej poszkodowanego. Następnie, po analizie rytmu serca, AED automatycznie podejmuje decyzję o podaniu impulsu defibrylacyjnego. Dzięki temu AED może uratować życie, gdyż każda minuta bez defibrylacji zmniejsza szanse na przeżycie o około dziesięć procent.

Gdzie szukać AED?

Jednym z najlepszych sposobów na znalezienie najbliższego AED jest skorzystanie z aplikacji mobilnej, która pokazuje lokalizacje wszystkich dostępnych w danym regionie urządzeń. Takie aplikacje są dostępne dla systemów iOS i Android oraz są łatwe w użyciu. Wystarczy wprowadzić dane dotyczące umiejscowienia, a aplikacja pokaże nam mapę z zaznaczonymi lokalizacjami AED. Takie aplikacje są często dostarczane przez organizacje zajmujące się ratowaniem życia, a ich pobranie i korzystanie z nich jest zazwyczaj darmowe. Dzięki takim aplikacjom zawsze będziesz miał dostęp do najbliższego AED w razie nagłej potrzeby.

Dlaczego warto znać zasady obsługi AED?

Znajomość zasad obsługi AED jest bardzo ważna, ponieważ pozwala ona na skuteczne i szybkie udzielenie pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. AED jest urządzeniem, które działa automatycznie i samo podejmuje decyzję o podaniu defibrylacji. Znajomość zasad obsługi AED pozwala na szybkie i bezpieczne użycie urządzenia, zwiększając szanse na uratowanie życia poszkodowanego. Dodatkowo, posiadanie wiedzy na temat AED i umiejętność jego obsługi może zwiększyć poczucie pewności i umiejętności działania w sytuacjach zagrożenia życia, co może przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie w codziennym życiu.

WARTO ZNAĆ

Zasady bezpieczeństwa obsługi AED

Zasady bezpieczeństwa obsługi AED są bardzo ważne, ponieważ pozwalają one na skuteczne i bezpieczne użycie urządzenia w celu ratowania życia poszkodowanego. Oto niektóre z najważniejszych zasad bezpieczeństwa:

 • sprawdź stan poszkodowanego, zachowując wszelkie zasady związane z bezpieczeństwem,
 • przed skorzystaniem z AED pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność, jeśli znajdujesz się w pobliżu materiałów łatwopalnych, bądź wybuchowych,
 • upewnij się, że elektrody AED są dobrze przyklejone do klatki piersiowej poszkodowanego, a urządzenie jest włączone i gotowe do użycia,
 • pamiętaj o tym, aby oprócz korzystania z AED powiadomić służby medyczne i zapewnić opiekę poszkodowanemu, aż do przybycia pomocy medycznej,
 • regularnie przeprowadzaj szkolenia z obsługi AED, aby utrzymać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy na najwyższym poziomie.

Znajomość tych zasad bezpieczeństwa i ich przestrzeganie jest kluczowe dla skutecznej i bezpiecznej obsługi AED, co zwiększa szanse na uratowanie życia poszkodowanego.

Kim jestem?

Mam na imię Adrian

 • Pracuję w Zespołach Ratownictwa Medycznego.
 • Prowadzę zajęcia i szkolenia medyczne jako instruktor w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Pracując w pogotowiu ratunkowym, pomagałem wielu poszkodowanym w stanie zagrożenia życia. Przez długi czas pracowałem jako wykładowca, prowadziłem zajęcia ze studentami, kursy dla straży pożarnej, policji, osób postronnych. W końcu sam założyłem firmę szkoleniową. Prowadząc szkolenia, przekazuję natomiast praktyczną wiedzę popartą przykładami.

Program kursu obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED

Czego możesz się spodziewać nawiązując ze mną współpracę:
Część TEORETYCZNA

 • Bezpieczeństwo własne.
 • Motywacja do udzielania pomocy.
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego.
 • Skuteczne wzywanie pomocy.
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 • Pozycja boczna ustalona.
 • Niedrożność dróg oddechowych – zadławienia.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 • Rany, krwotoki, oparzenia
Część PRAKTYCZNA

 • Pozycja boczna bezpieczna.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) niemowląt.
 • Zadławienia u dorosłych, dzieci, noworodków.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora.
 • Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.
 • Scenariusze symulowane.

Dlaczego warto zdecydować się na taki kurs?

Warto zdecydować się na kurs obsługi AED, ponieważ pozwala on na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielenia skutecznej pomocy w przypadku nagłej sytuacji medycznej. Kursy te są przede wszystkim skierowane do osób, które z racji swojej pracy mogą znaleźć się w sytuacjach, w których wymagana jest natychmiastowa interwencja.

Jednak każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna, niezależnie od zawodu czy miejsca pobytu. Właśnie dlatego kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED są dostępne dla każdego, kto chce nauczyć się, jak działać w przypadku nagłej sytuacji medycznej.

Szkolenie z obsługi defibrylatora pokazuje, jak rozpoznać zagrożenie dla zdrowia lub życia, jak szybko i skutecznie zareagować, a także jak udzielić odpowiedniej pomocy przedmedycznej, w tym jak użyć urządzenia AED, które może uratować życie poszkodowanego. Zdobyta wiedza i umiejętności na kursie mogą być użyteczne nie tylko w sytuacjach nagłych, ale również w życiu codziennym, na przykład w przypadku wypadku, choroby czy urazu.

Co mówią Ci, którzy skorzystali
z naszych usług?


Najczęściej pojawiające się pytania

Tak, AED został zaprojektowany tak, aby mógł być używany przez osoby bez wcześniejszego doświadczenia czy szkolenia. Urządzenie podaje instrukcje głosowe, które prowadzą użytkownika przez proces defibrylacji. Niemniej jednak kurs obsługi defibrylatora AED zwiększa pewność siebie i efektywność użytkowania. Uczestniczenie w kursie może pomóc zrozumieć różne scenariusze, w których może być konieczne użycie AED, i może dostarczyć praktycznych wskazówek dotyczących postępowania w sytuacjach stresowych. Kurs obsługi AED dostarcza informacji jak wykonać defibrylację bezpiecznie i jakie warunki należy spełnić, aby użycie defibrylatora było maksymalnie korzystne dla pacjenta, mowa tutaj o np. suchej, ogolonej klatce piersiowej bez biżuterii itp.

Tak, korzystanie z AED jest bezpieczne. Urządzenie analizuje rytm serca poszkodowanego i automatycznie decyduje o wyładowaniu, impulsu w ciało poszkodowanego, który nie oddycha, a jego serce nie pracuje. Defibrylator AED jest zaprojektowany, aby maksymalizować skuteczność podczas minimalizowania ryzyka dla pacjenta. AED analizuje rytm serca i przejdzie do sekwencji wyładowania tylko wtedy kiedy serce pacjenta nie pracuje i nie pompuje krwi.

Defibrylatora AED używamy w miejscu bezpiecznym zarówno dla poszkodowanego  jak i dla ratownika. Jeśli Pada deszcz lub w miejscu zdarzenia występują materiały łatwopalne, należy przenieść poszkodowanego w miejsce bezpieczne. Pamiętaj dobry ratownik to żywy ratownik, nie możemy wykonać wyładowania impulsu z defibrylatora kiedy na głowę pada nam deszcz lub pacjent leży obok rozlanej benzyny.

Elektrody powinny być umieszczone na gołej klatce piersiowej. Jedną elektrodę należy umieścić w prawym górnym obszarze klatki piersiowej, tuż poniżej obojczyka, a drugą w lewym dolnym obszarze klatki piersiowej, poniżej lewej pachy. Ważne jest, aby elektrody były dobrze przylegające do skóry. Upewnij się, że skóra jest sucha i czysta; jeśli jest to konieczne, usuń włosy z miejsca, gdzie będą umieszczane elektrody (w defibrylatorach AED znajduje się maszynka do golenia i nożyczki).

AED może być używany u dzieci powyżej 1 roku życia, ważne jest, aby korzystać z urządzenia, które ma elektrody pediatryczne i jest przystosowane do defibrylacji u młodszych pacjentów lub posiada tryb pediatryczny (specjalny przełącznik zmniejszający energię impulsu u dzieci).

Jeśli poszkodowany jest mokry lub leży w wodzie, należy zachować ostrożność. Przed umieszczeniem elektrod, jeśli to możliwe, przesuń poszkodowanego na suchą powierzchnię i osusz jego klatkę piersiową. Jeśli to niemożliwe, osusz obszar, na którym będą umieszczane elektrody, aby zapewnić dobre przyleganie.

AED jest zaprojektowany w taki sposób, aby minimalizować ryzyko błędnego użycia. Jednakże, prawidłowa obsługa i przestrzeganie instrukcji urządzenia jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego użycia. Ważne jest także regularne uczestniczenie w szkoleniach i odświeżanie wiedzy na temat obsługi AED.

Zaleca się odświeżanie umiejętności związanych z obsługą AED co najmniej raz w roku, aby utrzymać wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. Regularne praktykowanie umiejętności i przypominanie sobie procedur może być kluczowe w sytuacji, gdy konieczne jest użycie AED w stresujących okolicznościach.

TAK, AED przywraca prawidłowy rytmu serca poprzez defibrylację, ale w niektórych przypadkach może być konieczna dalsza interwencja medyczna. Defibrylacja jest jednym z kroków w procesie resuscytacji, i ważne jest, aby równocześnie prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Tak, AED można używać na osobie z rozrusznikiem serca. Ważne jest jednak, aby unikać umieszczania elektrod bezpośrednio na miejscu, gdzie jest zainstalowany rozrusznik (zazwyczaj w górnej części lewej klatki piersiowej). Rozrusznik może być odczuwalny jako małe, twarde wybrzuszenie pod skórą (najczęściej po lewej stronie klatki piersiowej pod obojczykiem). Umieść elektrody w taki sposób, aby nie były bezpośrednio na rozruszniku, ale jednocześnie były zgodne ze standardowym rozmieszczeniem na klatce piersiowej.

Masz pytanie, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Chcesz zorganizować kurs z obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED?
Biegniemy, by dać z siebie wszystko!

Zgoda na przetwarzanie danych*

Chcesz zorganizować szkolenie z obsługi AED?

Wypełnij formularz lub zadzwoń na numer
+48 693 610 155