Szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia

Kursy przeznaczone dla ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek prowadzone są w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Szkolenia kierowane są do osób ściśle związanych z pacjentem w stanie zagrożenia zdrowotnego.

Proponujemy Państwu między innymi:

  • Kursy zaawansowanej resuscytacji osoby dorosłej
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dziecka
  • Kardiowersja oraz stymulacja w warunkach przedszpitalnych 
  • Zapewnienie drożności dróg oddechowych

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z :

www.wspr.bydgoszcz.pl

lub tel:

693-610-155

Kursy pierwszej pomocy dla gabinetów stomatologicznych, przychodni rejonowych, opiekunów medycznych są realizowane zgodnie z programem szkolenia dostosowanym indywidualnie do jednostki, w jakiej kurs jest organizowany.

Pierwsza pomoc dla branży medycznej