Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Uwaga od 2023r. Prowadzimy kursy KPP tylko dla grup zorganizowanych minimum 18 osobowych. Nie przyjmujemy zgłoszeń osób indywidualnych.

 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy trwa 66 godzin, zakończony jest egzaminem oraz uzyskaniem tytułu ratownika. Szkolenie w zakresie KPP jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu KPP. Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowane są w Bydgoszczy.

Zdobądź zaawansowane umiejętności na poziome ratownictwa w takich jednostkach jak WOPR lub Straż Pożarna.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy szczególnie polecany jest jednostkom Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojskowym, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu WOPR, itd, itp.

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Przedstawione szkolenia odpowiednio i wystarczająco przygotowują do pracy w roli “Ratownika” oraz gwarantują odpowiednie dokumenty potwierdzające kwalifikacje kursantów. Pamiętajmy, że “Ratownik KPP” po ukończonym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy to nie to samo co “ratownik Medyczny”, który ma ukończone studia wyższe i może pracować w zespołach ratownictwa medycznego. 

Co daje kwalifikowany kurs pierwszej pomocy?

Dzięki tego typu kursom można zdobyć tytuł ratownika. Zadaniem kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy w Bydgoszczy jest przygotowywanie osób do sprawnego i jak najskuteczniejszego udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy potrzebującym.

Szkolenie to dostarcza przyszłym ratownikom niezbędnej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia przy realizacji zadań związanych z wszelkimi akcjami ratowniczymi prowadzonymi w strukturach straży pożarnej, ochotniczej straży pożarnej, WOPRu, służby więziennej, policji itp. 

Dotyczy to zwłaszcza świadczenia niezbędnej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu poszkodowanych na miejscach wypadków we wszelkich możliwych okolicznościach

szkolenie z pierwszej pomocy w firmie
aed kurs

Dla kogo jest kwalifikowany kurs pierwszej pomocy?

Według prawa każda osoba, która jest pełnoletnia, a jej stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy może wziąć udział w tym szkoleniu. Tego typu kursy odbywają się regularnie na terenie całej Polski m.in. w Bydgoszczy.

Warto wspomnieć, że kwalifikowany kurs pierwszej pomocy jest organizowany dla osób, które zamierzają zostać ratownikami. Wszyscy poszukujący wiedzy na temat podstaw pierwszej pomocy powinni raczej wybrać zwykły kurs pierwszej pomocy, gdyż będzie on w zupełności wystarczający.

Jaki program szkolenia jest zawarty w kwalifikowanym kursie pierwszej pomocy?

Zakres tego szkolenia jest nieporównywalnie szerszy do podstawowej pierwszej pomocy. Do zakresu kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy zalicza się przede wszystkim wiedzę o tym jak zadbać o własne bezpieczeństwo oraz o bezpieczeństwo poszkodowanego i samego miejsca zdarzenia.

W następnej kolejności kursanci zdobywają wiedzę techniczną na temat zestawów ratowniczych i sprzętu. Poza tym kursantów uczy się o prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci oraz zasad defibrylacji, z wykorzystaniem torby PSP R1, w której znajdziemy worek samorozprężalny, maski krtaniowe, butle z tlenem, ssak oraz np. opatrunki aquaglowe czy stazy taktyczne. 

Ćwiczenia uczą postępowania w przypadku wszelkiego rodzaju urazów oraz taktyk działań w różnych rodzajach zdarzeń jak m.in. masowych czy pojedynczych. Ponadto kursanci uczą się także zasad segregacji poszkodowanych oraz ich ewakuacji ze strefy zagrożenia.

resuscytacja krążeniowo oddechowa
Pierwsza pomoc przygotowanie

Jak prawidłowo przygotować się do kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Przed rozpoczęciem kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy warto mieć świadomość o tym, czego to szkolenie wymaga od kursantów.

Ukończenie tego kursu  jest równoznaczne z otrzymaniem tytułu ratownika. Aby jednak ukończyć kurs, należy zdać egzamin końcowy składający się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna polega na pozytywnej odpowiedzi na minimum 27 pytań z 30 podanych. Wybierane są one z bazy Centralnych Egzaminów Medycznych, która liczy sobie 250 pytań.

Natomiast część praktyczna składa się z pozytywnego przeprowadzenia procedur podczas trzech wybranych pozorowanych ćwiczeń prezentowanych uprzednio podczas kursu.

Egzamin odbywa się na oczach specjalnej komisji egzaminacyjnej.

Kto może zostać upoważniony do prowadzenia kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy?

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy w Bydgoszczy tak jak i na terenie całego kraju może być prowadzony tylko i wyłącznie przez osobę kompetentną w tej dziedzinie

Może to być wykwalifikowany lekarz systemu, pielęgniarka systemu bądź także ratownik medyczny, który posiada aktualną wiedzę w tej dziedzinie oraz umiejętności w zakresie prowadzonego kursu. Ponadto ratownik, który chce prowadzić kurs, musi mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy
pierwsza pomoc nauka

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy w Bydgoszczy

Tego typu szkolenia upoważniające do bycia ratownikiem regularnie odbywają się na terenie całej Polski. Ma to miejsce w większych miastach takich jak Bydgoszcz, gdzie można zdobyć wiedzę, doświadczenie, a także niezbędne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu.

Bydgoszcz przez zaangażowanie specjalistów w swej dziedzinie jest jednym z najlepszych miejsc na wzięcie udział w kwalifikowanych kursach pierwszej pomocy.