Pierwsza pomoc a kwalifikowana pierwsza pomoc. Czym są, jakie są różnice, dla kogo kurs pierwszej pomocy i kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Uwaga od 2023r. Prowadzimy kursy KPP tylko dla grup zorganizowanych minimum 18 osobowych. Nie przyjmujemy zgłoszeń osób indywidualnych.

Każdy obywatel Polski powinien wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy. Mamy ustawowy obowiązek jej udzielenia, gdy jesteśmy świadkami sytuacji, w której występuje nagłe zagrożenie zdrowia lub życia innego człowieka. Z tego powodu, każdy powinien przejść kurs pierwszej pomocy. Ale jaki kurs wybrać? Czym różni się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy od klasycznego kursu? Jakie są różnice między nimi?

 


Kurs pierwszej pomocy – co nam daje?

Podstawowy kurs pierwszej pomocy to ten rodzaj szkolenia, który znamy z placówek edukacyjnych, miejsca pracy, kursu na prawo jazdy itd. Taki kurs powinien przejść każdy, bowiem dzięki niemu wiemy, jak udzielić pierwszej pomocy. Mówi się, że dzięki ukończonemu szkoleniu możliwa jest pierwsza pomoc przedmedyczna, należy jednak mieć świadomość, że takie pojęcie nie istnieje. Poszkodowanemu udziela się po prostu pierwszej pomocy, a więc podejmuje się czynności bezpośrednio ratujące zdrowie i/lub życie. Udzielanie pierwszej pomocy to m.in.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia (w tym również sobie, jako osobie udzielającej pierwszej pomocy);
 • wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego;
 • przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej;
 • tamowanie krwotoku;
 • ratowanie w sytuacji zadławienia.

Te wszystkie czynności można, a nawet należy wykonywać, mając za sobą kurs pierwszej pomocy.


Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a kurs pierwszej pomocy – jakie są różnice?

>Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy można określić jako formę pośrednią – daje większe uprawnienia niż tradycyjny kurs pierwszej pomocy, a jednocześnie zdecydowanie mniejsze, niż uprawnienia ratownika medycznego. Podczas tego rodzaju kursu zdobywana wiedza jest bardziej szczegółowa niż w czasie kursu pierwszej pomocy, a poruszane zagadnienia są ściśle określone w rozporządzeniu i ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy trwa zawsze 66 godzin. Zakończony jest egzaminem, po którym uzyskuje się tytuł ratownika. Bardzo ważne jest, by nie mylić go z tytułem ratownika medycznego – tym można zostać dopiero po ukończeniu studiów.Kwalifikowana pierwsza pomoc – co może certyfikowany ratownik?

Ratownik, który ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, może m.in.:

 • prowadzić bezprzyrządowe i przyrządowe czynności związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową;
 • unieruchamiać złamania i zwichnięcia;
 • opatrywać rany i tamować krwotoki;
 • ewakuować z miejsca zdarzenia osoby będące w stanie zagrożenia zdrowia;
 • wspierać psychicznie poszkodowanego;
 • prowadzić bierną tlenoterapię;
 • przeprowadzać czynności związane z ochroną przed hipotermią i hipertermią.

Ponadto kwalifikowana pierwsza pomoc uprawnia do asystowania przy różnego rodzaju wypadkach i nagłych zdarzeniach, można więc powiedzieć, że certyfikowany ratownik to wsparcie dla ratowników medycznych.Kwalifikowana pierwsza pomoc – dla kogo kurs?

Każda osoba prywatna może ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwłaszcza gdy myśli o podjęciu zatrudnienia w jednostkach policji, straży pożarnej, WOPR, TOPR czy w wojsku. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanej pierwszej pomocy i tytułu ratownika to ogromny atut podczas rekrutacji. Wspomniane jednostki również wysyłają swoich pracowników na takie szkolenie.

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz