Upadek z wysokości pierwsza pomoc

Upadek z wysokości często wiąże się z ciężkimi lub nawet śmiertelnymi obrażeniami. Tego rodzaju sytuacje mogą zdarzyć się w różnych okolicznościach. Zarówno w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, pracy na rusztowaniach, stropach czy drabinach. W trakcie dziecięcych i nastoletnich, mało roztropnych zabaw. Ważne, aby poznać zasady, jakimi rządzi się pierwsza pomoc przy upadku z wysokości, aby zminimalizować negatywne skutki zdarzenia.

Spis treści:

Upadek z wysokości – obrażenia

                Obrażenia odniesione w wyniku upadku z wysokości mogą być różne, w zależności od okoliczności towarzyszących zdarzeniu. Znaczenie mają:

  • wysokość, z której spadł poszkodowany,
  • rodzaj powierzchni, w którą uderzył,
  • część ciała, która miała pierwszy i silny kontakt z podłożem.

Przy upadku z wysokości najczęściej występują urazy głowy, urazy kręgosłupa szyjnego, złamania żeber.  Uszkodzenia w obrębie narządów wewnętrznych klatki piersiowej.

Pierwsze działania po upadku z wysokości

                Pamiętając o zasadzie, zgodnie z którą osoba udzielająca pomocy powinna najpierw zapewnić bezpieczeństwo sobie. Przeanalizuj w pierwszej kolejności, czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne i czy inne osoby nie są zagrożone. Kolejnym krokiem jest wezwanie pomocy poprzez wykonanie telefonu pod numer alarmowy.

Następnie sprawdź ewentualne krwawienia zewnętrzne. Jeśli takie zauważysz, zatamuj je i załóż opatrunki. W razie potrzeby uciśnij krwawiące miejsce, sprawdzając co jakiś czas, czy wywierany ucisk jest wystarczający. W przypadku uszkodzenia kończyny, jej uniesienie może pomóc w ograniczeniu lub zatrzymaniu krwawień.

Jeśli jest to możliwe, ustabilizuj – najszybciej jak się da – głowę poszkodowanego. Szczególnie w przypadku dzieci sugeruje się podchodzenie do nich w taki sposób, by cały czas być widocznym. Ograniczy to ruchy głową. Dalsze postępowanie uzależnione jest od tego, czy poszkodowany jest przytomny. Jeśli tak, postaraj się go uspokoić, nie pozwalaj na ruch, a zwłaszcza na wstawanie. Po upadku z wysokości mogą wystąpić nudności i wymioty, na co warto się przygotować.

Pierwsza pomoc po upadku osobie przytomnej

                Jeśli osoba poszkodowana przy upadku z wysokości jest przytomna, spróbuj dowiedzieć się, co dokładnie się wydarzyło, a następnie przekaż tę informację już na etapie wzywania pomocy. Ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia kręgosłupa, czas reakcji ma tu duże znaczenie. Sprawdź także, czy poszkodowany może poruszać kończynami i czy ma w nich czucie. Nawet jeśli ta osoba nie odczuwa bólu, nie pozwalaj jej podnosić się.

                Jeśli stwierdzisz, że przytomny poszkodowany nie może ruszyć kończynami i nie ma w nich czucia, możesz uznać to za sygnał możliwego urazu kręgosłupa. W tym przypadku zachowaj ostrożność: nie poruszaj jego ciałem, nie przenoś i nie układaj w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku gdy miejsce zdarzenia nie zapewnia bezpieczeństwa poszkodowanemu i ratownikowi, jedynym sposobem jest przeniesienie rannego. Pamiętaj osobę przytomną pozostaw w pozycji zastanej kontroluj jej oddech. Jeśli z ust poszkodowanego wydobywa się krew lub wymioty natychmiast ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, gdyż ryzyko zadławienia krwią i wymiotami jest bardzo duże.

Upadek z wysokości pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej

                Po upadku z wysokości poszkodowany bardzo często jest nieprzytomny. Jeśli z taką właśnie sytuacją masz do czynienia, sprawdź w pierwszej kolejności, czy ranny krwawi jeśli tak tamuj krwotok !!! Kolejny krok to sprawdzenie oddechu. Należy tu działać podobnie jak przy udzielaniu standardowej pierwszej pomocy. Sprawdź uchem, pliczkiem i wzrokiem czy poszkodowany oddycha. Jeśli nie wyczuwasz oddechu rozpocznij resuscytację krążeniowo- ddechową.

                Jeśli stwierdzisz obecność oddechu, sprawdź, czy dostrzegasz oznaki ewentualnego urazu kręgosłupa. Może o tym świadczyć nienaturalne wygięcie ciała poszkodowanego, sposób, w jaki upadł lub podłoże, na którym się znajduje. Jeżeli podejrzewasz, że tak właśnie jest, postępuj zgodnie z analogicznymi instrukcjami, odnoszącymi się do osoby przytomnej. Pozostaw poszkodowanego w pozycji zastanej, kontroluj oddech, okryj poszkodowanego kocem/folią. Jeśli zobaczysz w ustach poszkodowanego krew natychmiast połóż go w pozycji bocznej bezpiecznej.

Już podczas wzywania pomocy dyspozytor może poprosić o dodatkowe informacje na temat wypadku i miejsca zdarzenia. Przekazuje również sugestie na temat działań niezbędnych do wykonania w oczekiwaniu na przyjazd karetki. Odpowiednie postępowanie przez ten czas może uchronić poszkodowanego przed skutkami przemieszczenia się kości lub powiększania uszkodzeń rdzenia kręgowego.

Upadek z wysokości. Co robić do przyjazdu pogotowia?

                Po ustaleniu ogólnego stanu poszkodowanego, wezwaniu pogotowia i udzieleniu niezbędnej pierwszej pomocy przede wszystkim pozostań przy rannym i nie pozwalaj mu na zmianę pozycji, (chyba, że zaczyna wymiotować lub krwawić z ust wtedy pomóż mu przekręcić się na bok) Sprawdzaj, czy krwawienia są dobrze opatrzone, a ucisk na ranę odpowiedni. W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym, warto pomyśleć nad stworzeniem prowizorycznego kołnierza ochronnego i silniejszym ustabilizowaniu głowy (lub trzymać głowę poszkodowanego własnymi rękoma). Szczególni ważne jest także zabezpieczenie przed wychłodzeniem, a – jeśli miejsce zdarzenia stwarza zagrożenie (ulatniający się gaz, pożar itp) należy ewakuować rannego w sposób jak najszybszy.

Upadek z wysokości – skutki

                Żaden upadek z wysokości nie powinien być bagatelizowany. Nawet pozornie niegroźne zdarzenie może stanowić przyczynę obrażeń kręgosłupa lub niewidocznych uszkodzeń w obrębie narządów wewnętrznych. Czas reakcji i prawidłowo udzielona pomoc jest w tym przypadku priorytetem.

                Po przybyciu na miejsce zespół ratownictwa medycznego zapewni profesjonalną stabilizację kręgosłupa szyjnego, przeprowadzi ocenę stanu poszkodowanego i na jej podstawie podejmie decyzję o konieczności tlenoterapii oraz zabezpieczenia dróg oddechowych. Dodatkowe interwencje jeszcze na miejscu zdarzenia, w trakcie przewożenia rannego do szpitala lub w samym już szpitalu uzależnione są od stwierdzonych urazów.

pozdrawiam

Zadorecki Adrian ratownik medyczny

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

1 Responses

  1. Mateusz
    | Odpowiedz

    Bardzo fajny kurs. Polecam każdemu . Wiedza jest przekazana w przystępny sposób.

Zostaw Komentarz