Resuscytacja krążeniowo oddechowa

Definicja Resuscytacja krążeniowo oddechowa

Resuscytacja krążeniowo oddechowa to zespół czynności prowadzący do przywrócenia krążenia, oddychania i niektórych funkcji ośrodkowego układu nerwowego (OUN) lub krążenia i oddychania albo tylko krążenia (definicja pełna). Celem resuscytacji krążeniowo oddechowej jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych poprzez udzielanie pierwszej pomoc poszkodowanemu. Zbyt późne rozpoczęcie czynności resuscytacyjnych prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu, jego niedotlenienia i niedokrwienia.

Łańcuch przeżycia

Podstawowe ogniwa łańcucha przeżycia mówią nam o tym, w jaki sposób należy postępować, aby pomocy była szybka i skuteczna. Pamiętajcie mamy tylko 4 minuty, po tym czasie mózg poszkodowanego umiera.

Łańcuch przeżycia

Resuscytacja krążeniowo oddechowa musi być kontynuowana do czasu:

 • powrotu oznak życia u poszkodowanego,
 • przybycia wykwalifikowanej pomocy,
 • wyczerpania sił ratującego.
 • pojawienia się zagrożenia zewnętrznego

Resuscytacja krążeniowo oddechowa przebieg wykonywanych czynności:

 1. Upewnij się, że zarówno ty, jak i osoba poszkodowana jesteście bezpieczni – pamiętaj o rękawiczkach
 2. Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny – chwyć poszkodowanego za barki i delikatnie potrząśnij oraz zapytaj głośno: „Jak się czujesz?” lub „Co się stało?”.
 3. Jeśli nie reaguje, zawołaj głośno o pomoc/ wyznacz osobę, której celem będzie wezwanie ambulansu
 4. Udrożnij drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy i uniesienie żuchwy.
 5. Utrzymuj drożność dróg oddechowych.
 6. Oceń wzrokiem, słuchem i dotykiem, czy występują  minimum dwa prawidłowe oddechy:

–    obserwując ruchy klatki piersiowej i nadbrzusza,

–    stwierdzając obecność przepływu powietrza i szmery oddechowe na wysokości ust i nosa ratowanego,

–    wyczuwając ruch powietrza na swoim policzku.

Na wyżej wymienione czynności przeznacz nie więcej niż 10 sekund.

 1. Po stwierdzeniu braku oddechu powinieneś wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112), lub upewnij się, że osoba przez Ciebie wyznaczona już to zrobiła. Pamiętaj włącz w tel zestaw głośnomówiący resuscytacja krążeniowo oddechowa może być kontynuowana, kiedy będziesz rozmawiał z dyspozytorem medycznym
 2. Resuscytacja krążeniowo oddechowa musi być rozpoczęta jak najszybciej po stwierdzeniu braku oddechu. Uciski klatki piersiowej są jedynym i najskuteczniejszym sposobem podtrzymania krążenia i właściwego dotlenienia mózgu.
 1. Po wykonaniu 30 uciśnięć na głębokość około 5-6 cm wykonaj 2 oddechy ratunkowe. Pamiętaj odegnij głowę poszkodowanego i zaciśnij skrzydełka nosa aby wykonać prawidłowe wdechy:

–   stosunek czasu ucisku mostka do jego zwolnienia powinien prawidłowo wynosić 1 : 1,

–   stosunek ucisku klatki piersiowej do wentylacji wynosi 30 : 2,

–   jeżeli ratowników jest więcej, powinni zmieniać się co 2 minuty tak, aby przerwy w resuscytacji były jak najkrótsze.

 1. W sytuacji gdy nie możesz lub nie chcesz prowadzić sztucznej wentylacji, ogranicz się do uciskania klatki piersiowej – wykonuj to bez przerw z częstością co najmniej 100 uciśnięć na minutę (nie przekraczając 120/min).
 2. Jeśli w pobliżu znajduje się defibrylator AED użyj go jak najszybciej

Resuscytacja krążeniowo oddechowa krok po kroku grafika

resuscytacja krążeniowo oddechowa

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

2 Responses

 1. Rozmowa pacjenta z dyspozytorem
  | Odpowiedz

  […] się Pani znajduje.pacjent: ulica….. Jezu! Ona nie oddycha!dyspozytor: Czy potrafi Pani wykonać resuscytację?pacjent: Tak. Proszę przyjdźcie jak najszybciej, jestem sama w domu, drzwi zdążyłam […]

 2. […] rozpoczęcie RKO może podwoić, a nawet czterokrotnie zwiększyć przeżywalność w zatrzymaniu krążenia. […]

Zostaw komentarz