Pięć oddechów ratunkowych u kogo wykonujemy

W badaniu epidemiologicznym, którym objęto 44 000 pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia w Osace w Japonii, asfiksja (uduszenie) była przyczyną zatrzymania krążenia w 6% przypadków, w których podjęto resuscytację. Główne przyczyny to powieszenie w 4,6%, a utonięcie w 2,4%. Dowody popierające strategię leczenia zatrzymania krążenia spowodowanego asfiksją opierają się głównie na badaniach obserwacyjnych. Bardzo mało jest danych z badań porównujących różne strategie leczenia zatrzymania krążenia spowodowanego asfiksją, dostępne są natomiast wyniki badań porównujących standardową RKO i RKO z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej. Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej leczenia zatrzymania krążenia spowodowanego uduszeniem poszkodowanego opierają się przede wszystkim na opinii ekspertów.

oddechy ratunkowe BLS

Przyczyny zatrzymania krążenia (akcji serca) z powodu asfiksji czyli uduszenia:

 • Uraz (sytuacja podduszenie, niedrożności dróg oddechowych)
 • Powieszenie
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Astma
 • Niedrożność dróg oddechowych, tkanki miękkie (śpiączka),
 • Skurcz krtani,
 • Aspiracja (na przykład zachłyśniecie wymiotami, lub zadławienie ciałem obcym)
 • Tonięcie
 • Hipowentylacja ośrodkowa – uszkodzenie mózgu lub rdzenia kręgowego
 • Zaburzona wentylacja pęcherzykowa w przebiegu schorzeń nerwowo-mięśniowych
 • Asfiksja spowodowana urazem lub uciskiem (np. przez tłum ludzi),
 • Odma prężna
 • Zapalenie płuc
 • Przebywanie na dużej wysokości
 • Przysypanie przez lawinę

Kiedy stosujemy 5 wdechów ratowniczych?

Wydawać by się mogło zasadne, że we wszystkich powyższych przykładach można wykonać pierwsze pięć oddechów ratunkowych. Wytyczne jasno opisują. że u dzieci poszkodowanych po przysypaniu przez lawinę oraz u podtopionych resuscytację rozpocznij od pięciu oddechów ratowniczych, ponieważ hipoksja jest najbardziej prawdopodobną przyczyną. Wytyczne podkreślają także fakt, że kiedy hipoksja (niedobór tlenu w organizmie) jest przyczyną zatrzymania akcji serca to resuscytację zaczynamy od pierwszych pięciu oddechów.

Sprawa nie jest natomiast taka prosta. Ponieważ w całej dostępnej publikacji nie ma jasnego sformułowania czy pierwsze 5 oddechów ratowniczych wykonywać u każdego pacjenta, u którego stwierdzamy zatrzymania akcji serca z powodu uduszenia, problemów oddechowych itp.

Wytyczne zwracają szczególna uwagę na rozpoczęcie resuscytacji przede wszystkim stosując dobrej jakości uciski klatki piersiowej.

Nie ma dowodów na poparcie lub odrzucenie dotychczasowych wytycznych zalecających pięć wstępnych oddechów ratowniczych.

https://www.prc.krakow.pl/wytyczne2021/rozdz10.pdf

Dlaczego RKO u dziecka i niemowlaka zaczynamy od 5 wdechów ratowniczych?

U dzieci zatrzymanie akcji serca w większości zdarzeń związane jest z problemami oddechowymi. Dzieci nie doznają zawału serca czy udaru mózgu, to gównie problemy oddechowe, stany zapalne w obrębie płuc. zadławienie, podtopienie, wiotkość dróg oddechowych, sprawiają, że dzieci doznają zatrzymania krążenia. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zalecają aby podstawowe czynności resuscytacyjne u dzieci zacząć właśnie od wykonania pięciu oddechów ratunkowych.

Podsumowując u kogo wykonać pięć oddechów ratunkowych

Jeśli masz sprzęt np. worek samorozprężalny lub maseczkę a wykonanie pięciu oddechów ratowniczych nie opóźni rozpoczęcia resuscytacji to możesz wykonać oddechy ratunkowe u każdej osoby u której podejrzewasz przyczynę oddechową (zerknij wyżej). Najważniejsze jest podjęcie działania, jeśli pacjent nie oddycha nie wahaj się nie szukaj maseczki tylko rozpocznij uciski klatki piersiowej, rozpocznij BLS.

Pozdrawiam

Adrian Zadorecki

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz