Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – jakie obowiązki ma pracodawca?

Do najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy należy dbałość o bezpieczeństwo i higienę na terenie zakładu pracy. W tym również wyznaczenie i przeszkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Zaniedbanie tej kwestii może wiązać się przykrymi konsekwencjami prawnymi.

Jak wskazuje art. 209 Kodeksu Pracy, do zadań pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy należy przede wszystkim:
– zapewnienie ośrodków, które umożliwią udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji nagłego wypadku. Należy do nich odpowiednio wyposażona apteczka, podstawowe lekarstwa i opatrunki medyczne;
– wyznaczenie i przeszkolenie pracowników, którzy będą odpowiedzialni za udzielenie pierwszej pomocy, a także przeprowadzenie ewakuacji i zwalczania pożarów. Liczba i sposób przeszkolenia tych pracowników będzie się zasadniczo różnić w zależności od tego, ile osób pracuje w danym zakładzie pracy i z jakimi zagrożeniami wiąże się dana praca;
– umożliwienie łączności ze służbami ratunkowymi.

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy kto może poprowadzić szkolenie?

Pracownicy odpowiedzialni za udzielenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy powinni przejść odpowiednie szkolenia, które pozwolą im odpowiednio zareagować w kryzysowej sytuacji. Zgodnie z art. 8. Ustawy o Państwowej Ratownictwie zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy powinny być udzielane z udziałem lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych. W żadnym wypadku nie należy traktować tej kwestii wyłącznie jako formalności. Warto poszukać szkoleń na wysokim poziomie prowadzonych przez doświadczonych specjalistów. Może to sprawić, że wiedza i umiejętności wyniesione z kursu faktycznie pomogą uratować komuś zdrowie i życie.

Pierwsza pomoc w zakładzie jakie występują konsekwencje za nie przeszkolenie pracowników?

Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 do 30 tys. zł. W przypadku drastycznych naruszeń przepisów w grę może wchodzić także odpowiedzialność karna.

Źródła:

https://kadry.infor.pl/
Kodeks Pracy
Ustawa o Państwowym Ratownictwie

Wszystkie akty prawne dotyczące pierwszej pomocy znajdziecie tutaj 

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz