Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli. Czy nauczyciele mają obowiązek udzielania pierwszej pomocy?

Zastanawia Cię, kto ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia drugiego człowieka? Jesteś lub planujesz zostać nauczycielem i nie wiesz, czy nauczyciele mają obowiązek udzielania pierwszej pomocy? Poszukujesz informacji na temat tego, czy jest jakiś specjalny kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz poniżej.Kto ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy?

Przepisy jasno określają, kto ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy oraz co grozi za zignorowanie tej powinności. Art. 162 § 1 Kodeksu karnego stanowi, iż za nieudzielenie pomocy osobie, której grozi utrata życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Sytuacja, w której można bez konsekwencji prawnej nie podjąć działań ratunkowych występuje, gdy nie możemy pomóc innej osobie bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Idealnym rozwiązaniem jest ukończyć kurs pierwszej pomocy, bo – choć nie nakłada się kar za nieumiejętne udzielenie pierwszej pomocy, jeśli działało się w dobrej wierze – to jednak lepiej być w nagłych sytuacjach przygotowanym i wiedzieć, jak należy postępować, by nasza pomoc przyniosła zamierzony skutek.


kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli


Nauczyciele a obowiązek udzielenia pierwszej pomocy

Zawód nauczyciela to zawód niezwykle odpowiedzialny, ponieważ nauczyciel ma pod swoją opieką dużą grupę dzieci lub młodzieży. W takim gronie indywidualności, żywiołowości i energii nietrudno o nagłe wypadki. Dlatego też na nauczycielach ciąży aż trzykrotny wymóg prawny, dotyczący udzielenia pierwszej pomocy:

  1. wspomniany już wyżej Art. 162 § 1 Kodeksu karnego;
  2. art. 209 Kodeksu Pracy – mówiący o tym, że w miejscu pracy musi być wyznaczony pracownik, odpowiedzialny za obsługę punktów pierwszej pomocy i wyposażenie apteczki, a także – że każdy pracownik – a więc i każdy nauczyciel – musi mieć wiedzę z zakresu pomocy przedmedycznej;
  3. nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 31 października 2018 r. – która wprowadza obowiązek szkolenia z pierwszej pomocy wszystkich pracowników placówek edukacyjnych.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli  jest więc dla tej grupy zawodowej szczególnie istotne. Poza aspektami prawnymi nie zapominajmy o tym, że nauczyciel, postrzegany jako wzór dla młodego pokolenia, jest osobą, od której wymaga się wzorowej postawy społecznej. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli na pewno poprawi pewność siebie w kryzysowej sytuacji, a wiedza na temat tego, jak udzielać pierwszej pomocy, uczyni codzienną pracę mniej stresującą.Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli – jak wygląda?

Czy szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli wyglądają inaczej niż klasyczny kurs pierwszej pomocy? I tak, i nie. Jeśli kurs pierwszej pomocy jest solidnie przygotowany i odpowiada na potrzeby kursantów, to zagadnienia takie, jak resuscytacja dziecka oraz noworodka, czy zadławienie u dziecka są standardem. Jeśli jednak podstawowy kurs pierwszej pomocy skupia się raczej na zagadnieniach związanych z udzielaniem pomocy osobom dorosłym, kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli niewątpliwie musi zostać rozszerzony o pierwszą pomoc udzielaną nieletnim poszkodowanym.

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli to zwięzła, konkretna część teoretyczna oraz mnóstwo zajęć praktycznych. Wszystko po to, by uczestniczący w zajęciach nauczyciele wiedzieli, jak wykonać poszczególne czynności ratujące zdrowie lub życie, ale i – potrafili zdobytą teorię wprowadzić w życie.

Kurs pierwszej pomocy online również jest możliwy do zrealizowania, pamiętajmy wówczas o tym, by wybrać szkolenie z pierwszej pomocy w formie video z instruktażem dotyczącym wykonania poszczególnych ćwiczeń – gdyż sama wiedza teoretyczna, bez odpowiedniego przygotowania praktycznego na niewiele się zda w nagłej, stresującej sytuacji.

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz