Pierwsza pomoc w klasach 1-3 od września 2024!

Udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń powinien wynieść ze szkoły. Czym skorupka za młodu nasiąknie… Przyswajanie wiedzy przychodzi młodym osobom znacznie łatwiej niż w starszym wieku. Dziecko, które na zajęciach szkolnych pozna zasady udzielania pierwszej pomocy, będzie mniej się bało jej udzielania, gdy zajdzie taka potrzeba. Potwierdzone jest to wieloma zdarzeniami, gdy to właśnie dzieci w wieku szkolnym pomogły uratować życie swojemu bliskiemu.

Od 1 września obowiązkowe zajęcia w szkołach podstawowych z nauki pierwszej pomocy

Od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2024 r. w szkołach podstawowych uczniowie będą nabywać umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy mają być realizowane w ramach zajęć z wychowawcą. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada program edukacyjny, wzmacniający edukację zdrowotną w szkole. Nauka udzielania pierwszej pomocy będzie w roku szkolnym 2024/2025 jednym z kierunków polityki oświatowej państwa.

szkolenie pierwsza pomoc dziecku online

Podstawy pierwszej pomocy w szkole

Obecnie uczniowie na zajęciach szkolnych poznają zasady udzielania pierwszej pomocy. Minister edukacji Barbara Nowacka planuje jednak dodatkowe działania, dzięki którym uczniowie będą mogli nabywać i rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Uczeń powinien zdobyć w szkole niezbędną wiedzę, by właściwie zareagować na nagły wypadek czy inną sytuację zagrożenia życia lub zdrowia drugiego człowieka. Oprócz kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy istotna jest odpowiedzialność za jakość jej udzielania, w tym właściwa reakcja na nagły wypadek.

Działania MEN i WOŚP wspierające naukę pierwszej pomocy w szkołach

Resort edukacji planuje wysłać do kuratorów oświaty listy, w których mają być zachęcani do zadbania na swoim terenie o pozytywny i sprzyjający klimat w szkołach w kontekście działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Ten program jest prowadzony jest przez Fundację WOŚP od 2006 r. Skierowany jest do klas I–III w szkołach podstawowych. Fundacja przekazuje bezpłatnie placówkom oświatowym fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne oraz realizuje kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli. Do tej pory programem zostało objętych ponad 30,9 tys. nauczycieli z 12,6 tys. szkół podstawowych, czyli ok. 90 proc. Blisko 3 miliony dzieci nauczyło się podstaw pierwszej pomocy. 

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz