Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy: co daje, uprawnienia, kto musi mieć?

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy każdemu z nas może się kiedyś przydać, dlatego warto odbyć kurs pierwszej pomocy. Czym jednak różni się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy od standardowego szkolenia? Który kurs należy wybrać, by uzyskać tytuł ratownika? Jakie uprawnienia ma ratownik, który przeszedł szkolenie kpp?Co to jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, każdy świadek zdarzenia, w którym wystąpiło zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego, ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy. Szkolenie pierwszej pomocy można odbyć samodzielnie, są również realizowane kursy dla pracowników. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to jednak coś zupełnie innego.

Wiedza zdobyta podczas takiego kursu jest zdecydowanie większa, niż w przypadku standardowego szkolenia. Kurs kpp – jego zakres, przebieg oraz prowadzący – jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Zdrowia. Taki kurs trwa 66 godzin, składa się z części teoretycznej i praktycznej, a szkolenie kpp zakończone jest egzaminem zdawanym przed specjalnie powołaną komisją. Tylko pozytywny wynik testu teoretycznego i egzaminu praktycznego daje tytuł ratownika. Nie należy go jednak mylić z tytułem ratownika medycznego, który uzyskać można wyłącznie po odpowiednich studiach medycznych.


Kwalifikowana pierwsza pomoc – kto powinien przejść kurs kpp?

Choć tak naprawdę kurs kpp może przejść każdy, jest on szczególnie polecany pracownikom służb ratowniczych – TOPR, WOPR, straży pożarnej, policji. Przydaje się również w wojsku, czy Straży Miejskiej, czyli wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania w jakiś sposób związane z wszelkimi akcjami ratowniczymi.

Jednostki ratownictwa kierują swoich pracowników na szkolenie kpp, jednak kwalifikowana pierwsza pomoc to coś, o czym warto pomyśleć również wtedy, gdy chcemy starać się o przyjęcie do pracy w wyżej wspomnianych miejscach – tytuł ratownika będzie niewątpliwym atutem w procesie rekrutacji.


ratownicy medyczni


Szkolenie kpp – czego uczy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje zagadnienia takie jak:

  • bezpieczeństwo własne;
  • bezpieczeństwo poszkodowanego;
  • wiedza dotycząca zestawów ratowniczych i sprzętu ratunkowego;
  • umiejętność prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych;
  • zasady defibrylacji z wykorzystaniem torby PSP R1.

Dodatkowa wiedza nabyta podczas kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy to poznanie taktyk działania w różnych rodzajach masowych i pojedynczych zdarzeń oraz zasad segregacji poszkodowanych. Te umiejętności przydają się, gdy kpp ratownik korzysta ze swoich uprawnień i asystuje przy różnego rodzaju nagłych zdarzeniach, wspierając ratowników medycznych.


Szkolenie kpp – uprawnienia

Ratownik kpp ma niewątpliwie większe uprawnienia niż osoba, która ukończyła standardowy kurs pierwszej pomocy, a przede wszystkim – ma od niej większą wiedzę i umiejętności. Ratownik, który ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, może m.in.:

  • opatrywać rany, tamować krwotoki i unieruchamiać złamania;
  • prowadzić czynności związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową, zarówno bezprzyrządowe, jak i przyrządowe;
  • oferować poszkodowanemu wsparcie psychiczne;
  • ewakuować ludzi z miejsca zdarzenia – jeśli ich zdrowie jest zagrożone;
  • prowadzić bierną tlenoterapię.


Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz