Pierwsza pomoc przedmedyczna

with Brak komentarzy

Terminem pierwsza pomoc przedmedyczna większość określa wszystkie czynności, które wykonujemy z poszkodowanym przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego, czyli Ambulansu (karetki pogotowia). Niestety, sformułowanie to nie istnieje w obecnej nomenklaturze medycznej. Jedyne i poprawne nazewnictwo według Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to pierwsza pomoc.

Definicja Pierwszej Pomocy

Pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579) oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co z kursami Pierwsza pomoc przedmedyczna ?

Skoro nie istnieje termin pierwszej pomocy przedmedycznej, to i kursów nie powinno być. Jest jednak wiele firm, które w ten sposób "reklamują" swoje usługi z powodu wciąż istniejącej starej nomenklatury. Łatwiej w ten sposób znaleźć się na szczycie wyszukiwarki Google.

pozdrawiam Adrian

Leave a Reply