Co to jest pierwsza pomoc przedmedyczna? Co wchodzi w zakres pierwszej pomocy?

Każdego dnia nasze zdrowie i życie mogą być zagrożone, zarówno przez rozmaite czynniki zewnętrzne, jak i przez funkcjonowanie naszego własnego organizmu. Nie zdajemy sobie sprawy z ilości i rozmaitości sytuacji, w których drugi człowiek może potrzebować naszej pomocy. Wypadki komunikacyjne, porażenie prądem, nagłe zachorowanie – to tylko niektóre z tych sytuacji. Warto wiedzieć, co w nagłej sytuacji zrobić, by móc kogoś uratować i pomóc Mu, zanim zostanie udzielona pomoc medyczna. Jakie działania obejmuje pierwsza pomoc przedmedyczna? Jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy? Czy kurs pierwszej pomocy jest konieczny, by poradzić sobie w nagłej sytuacji?Pierwsza pomoc a pierwsza pomoc przedmedyczna

Terminem pierwsza pomoc przedmedyczna większość określa wszystkie czynności, które wykonujemy z poszkodowanym przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego, czyli Ambulansu (karetki pogotowia). Niestety, sformułowanie to nie istnieje w obecnej nomenklaturze medycznej. Jedyne i poprawne nazewnictwo według Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to pierwsza pomoc. Jeśli więc ktoś używa określenia pierwsza pomoc przedlekarska czy pierwsza pomoc przedmedyczna, to w zasadzie ma – albo przynajmniej powinien mieć – na myśli to samo, co określane jest mianem pierwszej pomocy.


Pierwsza pomoc – co to jest? Definicja pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to z definicji zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579) oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto tutaj wspomnieć, że polskie prawo nakłada na świadków wypadku czy innej sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu ludzkiemu obowiązek udzielenia pierwszej pomocy – o ile podjęcie działań ratunkowych nie zagraża osobom pomagającym. Kto ma obowiązek udzielenie pierwszej pomocy wyjaśniliśmy już w odpowiednim artykule.


Nauka pierwszej pomocy na fantomie

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to działanie w stresie i wyścig z czasem, zwłaszcza, gdy osoba poszkodowana jest nieprzytomna i/lub doszło u niej do zatrzymania krążenia. Mimo to, musisz postarać się zachować zdrowy rozsądek i postępować tak, by działania w ramach pierwszej pomocy były jak najbardziej pomocne dla osoby poszkodowanej i jak najbardziej bezpieczne dla Ciebie. Zasady udzielania pierwszej pomocy to nie tylko kwestie tego, jak przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową, ale również kolejność wykonywania działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, wiedza na temat tego, kiedy i jakich przyrządów medycznych można użyć oraz kogo i w jakich sytuacjach poprosić o pomoc.

Udzielanie pierwszej pomocy zawsze należy rozpocząć od upewnienia się, czy otoczenie jest bezpieczne – tak dla poszkodowanego, jak i dla udzielającego pierwszej pomocy. Kolejność podejmowanych czynności jest zależna od stanu poszkodowanego. Są sytuacje, w których musisz zająć się ratowaniem życia i to będzie Twój priorytet, ale są też takie sytuacje, w których przede wszystkim należy wezwać pomoc medyczną, a dopiero później podjąć czynności związane z wykonaniem opatrunku, czy wsparciem psychicznym dla osoby poszkodowanej.


Kurs pierwszej pomocy – potrzebny czy nie?

Choć kurs pierwszej pomocy w większości sytuacji nie jest obowiązkowy, warto go odbyć. Na początku niniejszego artykułu znalazła się informacja, że każdego dnia na człowieka czyha wiele zagrożeń, z których obecności nie zdajemy sobie sprawy. Dopiero gdy przy naszej obecności ktoś będzie mieć atak padaczki, kogoś porazi prąd lub staniemy się świadkami wypadku samochodowego, okazuje się, że musimy podjąć działania w ramach pierwszej pomocy. Ukończony kurs pierwszej pomocy nie tylko daje wiedzę, w jaki sposób należy tej pomocy udzielać, ale też pomaga przełamać strach i pozwala lepiej zorganizować się w stresującej sytuacji.
Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś przygotowany na każdą ewentualność, w której drugiemu człowiekowi potrzebna będzie Twoja pomoc, zapisz się na kurs pierwszej pomocy prowadzony przeze mnie. Zakres merytoryczny kursu jest obszerny i obejmuje następujące tematy:

 1. Bezpieczeństwo własne.
 2. Bezpieczeństwo poszkodowanego.
 3. Motywacja do udzielania pomocy.
 4. Skuteczne wzywanie pomocy.
 5. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 7. Złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany, krwotoki, obrażenia ciała.
 8. Pozycja boczna ustalona.
 9. Porażenie prądem elektrycznym.
 10. Niedrożność dróg oddechowych – zadławienia.
 11. Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych i domowych.
 12. Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca, omdlenie.
 13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt.
 14. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Poza zajęciami teoretycznymi, kładę duży nacisk na praktykę, nic tak bowiem nie przygotuje kursanta do udzielania pierwszej pomocy, jak ćwiczenia, podczas których można sprawdzić nabytą wiedzę.

Ćwiczenia w ramach kursu obejmują zagadnienia:

 1. Pozycja boczna ustalona.
 2. Unieruchamianie złamań kości oraz zwichnięć i skręceń stawów.
 3. Wykonywanie opatrunków i tamowanie krwotoków.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) niemowląt.
 7. Pozycja przeciwwstrząsowa.
 8. Manewr Heimlicha (zadławienia u dorosłych, dzieci, noworodków).
 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora.
 10. Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.
 11. Scenariusze symulowane.

Po rzetelnym, profesjonalnym kursie udzielanie pierwszej pomocy nie będzie w Tobie budzić strachu, dzięki czemu być może uratujesz kiedyś komuś zdrowie, a może i życie.Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

One Response

 1. […] daty ważności. Aczkolwiek ze względu na to, że rośnie świadomość tego, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna, wielu pracodawców łączy ten kurs z obowiązkowym, cyklicznym szkoleniem BHP. Ponadto […]

Leave a Reply