Pierwsza pomoc

Każdego dnia nasze zdrowie i życie mogą być zagrożone, zarówno przez rozmaite czynniki zewnętrzne, jak i przez funkcjonowanie naszego własnego organizmu. Nie zdajemy sobie sprawy z ilości i rozmaitości sytuacji, w których drugi człowiek może potrzebować naszej pomocy. Wypadki komunikacyjne, porażenie prądem, nagłe zachorowanie – to tylko niektóre z tych sytuacji. Warto wiedzieć, co w nagłej sytuacji zrobić, by móc kogoś uratować i pomóc Mu, zanim zostanie udzielona pomoc medyczna. Jakie działania obejmuje pierwsza pomoc przedmedyczna? Jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy? Czy kurs pierwszej pomocy jest konieczny, by poradzić sobie w nagłej sytuacji?

Spis treści:

Pierwsza pomoc informacje to warto przeczytać


Chcesz dowiedzieć się więcej o pierwszej pomocy? Zapraszam na mój blog Blog o Pierwszej Pomocy, gdzie znajdziesz cenne artykuły pełne wskazówek i porad. Każdy artykuł to źródło wiedzy, które może uratować życie. Sprawdź sam i zobacz, jak możesz stać się bohaterem w codziennych sytuacjach!

Osoby przeglądające internet pod hasłem “pierwsza pomoc” zazwyczaj szukają informacji na następujące tematy a odpowiedzi znajdziesz na blogu:

 1. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy:
 2. Pierwsza pomoc w specyficznych sytuacjach: Ludzie często szukają porad dotyczących udzielania pierwszej pomocy w określonych przypadkach, takich jak zawał serca, udary, krwotoki, złamania, poparzenia, omdlenia, czy urazy kręgosłupa.
 3. Prawne aspekty pierwszej pomocy: Jest to również ważny temat, ponieważ ludzie chcą wiedzieć o swoich obowiązkach i prawach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.
 4. Zawartość apteczki pierwszej pomocy: Porady dotyczące tego, co powinno znaleźć się w dobrze wyposażonej apteczce, są często poszukiwane.
 5. Pierwsza pomoc dla dzieci: Szczególnie rodzice i opiekunowie dzieci poszukują informacji na temat tego, jak różni się udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w porównaniu z dorosłymi.
 6. Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy: Wiele osób poszukuje informacji o dostępnych kursach pierwszej pomocy, zarówno tych online, jak i stacjonarnych, aby zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w tej dziedzinie.
 7. Pierwsza pomoc w czasie pandemii: W obecnych czasach, istotne stało się także udzielanie pierwszej w dobie koronowirusa.

Te tematy są nie tylko najczęściej poszukiwane, ale także niosą ze sobą znaczną wartość edukacyjną i praktyczną.

Kiedy mówimy o pierwszej pomocy


Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś przygotowany na każdą ewentualność, w której drugiemu człowiekowi potrzebna będzie Twoja pomoc, zapisz się na kurs pierwszej pomocy prowadzony przeze mnie.

Zakres merytoryczny działań w pierwszej pomocy jest obszerny i obejmuje następujące tematy:

 1. Pierwsza pomoc a bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia.
 2. Bezpieczeństwo poszkodowanego podczas działań w ramach pierwszej pomocy.
 3. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy.
 4. Skuteczne wzywanie pomocy medycznej.
 5. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 7. Złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany, krwotoki, obrażenia ciała.
 8. Pozycja boczna ustalona.
 9. Porażenie prądem elektrycznym.
 10. Niedrożność dróg oddechowych – zadławienia.
 11. Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych i domowych.
 12. Nagłe zachorowania i pierwsza pomoc w: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca, omdlenie.
 13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt.
 14. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Poza zajęciami teoretycznymi, kładę duży nacisk na praktykę, nic tak bowiem nie przygotuje kursanta do udzielania pierwszej pomocy, jak ćwiczenia, podczas których można sprawdzić nabytą wiedzę.

Ćwiczenia w ramach kursu pierwszej pomocy obejmują zagadnienia:

 1. Pozycja boczna ustalona w pierwszej pomocy.
 2. Unieruchamianie złamań kości oraz zwichnięć i skręceń stawów.
 3. Wykonywanie opatrunków i tamowanie krwotoków standardy pierwszej pomocy.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) niemowląt.
 7. Pozycja przeciwwstrząsowa.
 8. Manewr Heimlicha (zadławienia u dorosłych, dzieci, noworodków).
 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora.
 10. Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.
 11. Scenariusze symulowane w pierwszej pomocy.

Po rzetelnym, profesjonalnym kursie udzielanie pierwszej pomocy nie będzie w Tobie budzić strachu, dzięki czemu być może uratujesz kiedyś komuś zdrowie, a może i życie.

Różnica pomiędzy Pierwszą Pomocą a Pierwszą Pomocą “przedmedyczną”

Terminem pierwsza pomoc przedmedyczna większość określa wszystkie czynności, które wykonujemy z poszkodowanym przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego, czyli Ambulansu (karetki pogotowia). Niestety, sformułowanie to nie istnieje w obecnej nomenklaturze medycznej. Jedyne i poprawne nazewnictwo według Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to termin “pierwsza pomoc”. Jeśli więc ktoś używa określenia pierwsza pomoc przedlekarska czy pierwsza pomoc przedmedyczna, to w zasadzie takiego sformułowania oficjalnie nie ma. Oczywiście sporo ludzi używa takich terminów i nie można mieć im tego za złe.

Pierwsza pomoc – aktualna definicja

Czym jest pierwsza pomoc definicja.

Cytat z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579) oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto tutaj wspomnieć, że polskie prawo nakłada na świadków wypadku czy innej sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu ludzkiemu obowiązek udzielenia pierwszej pomocy – o ile podjęcie działań ratunkowych nie zagraża osobom pomagającym. Kto ma obowiązek udzielenie pierwszej pomocy wyjaśniliśmy już w odpowiednim artykule.


pierwsza pomoc - nauka ucisków na fantomie

Główne zasady udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to działanie w stresie i wyścig z czasem, zwłaszcza, gdy osoba poszkodowana jest nieprzytomna i/lub doszło u niej do zatrzymania krążenia. Mimo to, musisz postarać się zachować zdrowy rozsądek i postępować tak, by działania w ramach pierwszej pomocy były jak najbardziej pomocne dla osoby poszkodowanej i jak najbardziej bezpieczne dla Ciebie. Zasady udzielania pierwszej pomocy to nie tylko kwestie tego, jak przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową, ale również kolejność wykonywania działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, wiedza na temat tego, kiedy i jakich przyrządów medycznych można użyć oraz kogo i w jakich sytuacjach poprosić o pomoc. Główne zasady pierwszej pomocy dotyczą:

Oceń bezpieczeństwo poszkodowanego i swoje 

Oceń stan poszkodowanego i przytomność

Udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego

Oceń oddech oddech poszkodowanego

Zadzwoń pod numer alarmowy –  999 lub 112 i wezwij pomoc

Wykonaj resuscytację lub zastosuj defibrylator

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Kolejność podejmowanych czynności jest zależna od stanu poszkodowanego. Są sytuacje, w których musisz zająć się ratowaniem życia i to będzie Twój priorytet, ale są też takie sytuacje, w których przede wszystkim należy wezwać pomoc medyczną, a dopiero później podjąć czynności związane z wykonaniem opatrunku, czy wsparciem psychicznym dla osoby poszkodowanej.

Udzielanie pierwszej pomocy zawsze należy rozpocząć od upewnienia się, czy otoczenie jest bezpieczne – tak dla poszkodowanego, jak i dla udzielającego pierwszej pomocy. Kolejność podejmowanych czynności jest zależna od stanu poszkodowanego. Są sytuacje, w których musisz zająć się ratowaniem życia i to będzie Twój priorytet, ale są też takie sytuacje, w których przede wszystkim należy wezwać pomoc medyczną, a dopiero później podjąć czynności związane z wykonaniem opatrunku, czy wsparciem psychicznym dla osoby poszkodowanej.

Sekcja pytań i odpowiedzi pierwsza pomoc

Jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy?

Zasady udzielania pierwszej pomocy są kluczowe do zapewnienia skutecznej i bezpiecznej pomocy osobom poszkodowanym w nagłych wypadkach. Oto podstawowe zasady, które należy pamiętać:

 1. Ocena bezpieczeństwa: Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, upewnij się, że scena wypadku jest bezpieczna dla ciebie, poszkodowanego i innych. Nigdy nie narażaj swojego życia podczas próby niesienia pomocy.
 2. Sprawdzenie stanu poszkodowanego: Oceń stan poszkodowanego, sprawdzając czy jest przytomny, czy oddycha i czy nie ma oczywistych, poważnych obrażeń.
 3. Wezwanie pomocy: Jeśli sytuacja tego wymaga, niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe. Podaj dokładną lokalizację i opisz sytuację.
 4. Udzielanie pomocy: Jeśli masz odpowiednią wiedzę i umiejętności, udziel pierwszej pomocy. Pamiętaj o stosowaniu metod odpowiednich do konkretnego urazu lub problemu zdrowotnego poszkodowanego.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO): Jeśli poszkodowany nie oddycha, rozpocznij RKO (30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 wdechy) – chyba że masz szkolenie w zakresie RKO tylko z uciśnięć klatki piersiowej.
 6. Kontrola krwawienia: W przypadku krwawienia, użyj czystego materiału, aby wywierać nacisk na ranę i zminimalizować krwotok.
 7. Utrzymanie poszkodowanego przy życiu i w komforcie: Dbaj o to, aby poszkodowany był ciepły i pocieszać go, czekając na przybycie pomocy.
 8. Nie przemieszczaj poszkodowanego: Chyba że jest to absolutnie konieczne dla jego bezpieczeństwa. Nieprawidłowe przemieszczenie może pogorszyć istniejące obrażenia, szczególnie te związane z kręgosłupem.
 9. Monitorowanie: Monitoruj funkcje życiowe poszkodowanego do czasu przybycia służb ratunkowych.
 10. Ochrona przed zakażeniami: Używaj rękawiczek ochronnych i innych środków ochrony osobistej, aby chronić siebie i poszkodowanego przed potencjalnymi zakażeniami.
 11. Zachowanie spokoju: Postaraj się zachować spokój i skupienie. Twoja pewność siebie może uspokoić poszkodowanego i ułatwić udzielanie skutecznej pomocy.
 12. Dokumentowanie: Jeśli to możliwe, zapisz wszystkie działania, które podjąłeś, oraz obserwacje dotyczące stanu poszkodowanego. To może być przydatne dla służb ratunkowych po ich przybyciu.

Pamiętanie o tych zasadach może znacząco zwiększyć skuteczność udzielanej pierwszej pomocy i zmniejszyć ryzyko dalszych komplikacji dla poszkodowanego.

Ile wdechów pierwsza pomoc?


W pierwszej pomocy, liczba wdechów podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) zależy od wieku poszkodowanego i specyfikacji procedury. W przypadku RKO u dorosłych, zalecane jest stosowanie metody 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 wdechy. U niemowląt i dzieci stosuje się różne proporcje, często 15 uciśnięć na 2 wdechy, a rozpoczynając od 5 oddechów ratunkowych szczególnie gdy resuscytację wykonuje więcej niż jedna osoba.

Jednakże, w nowoczesnych wytycznych resuscytacyjnych coraz częściej kładzie się nacisk na RKO tylko z uciśnięć klatki piersiowej (bez wdechów ratowniczych) w przypadku osób nieprzeszkolonych lub niepewnych techniki wykonania wdechów ratowniczych. Takie podejście jest zalecane, aby ułatwić i przyspieszyć rozpoczęcie RKO, co jest kluczowe dla przeżycia poszkodowanego.

Zawsze jednak zaleca się, aby osoby udzielające pierwszej pomocy przeszły odpowiednie szkolenie i zaktualizowały swoją wiedzę zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Jakie są rodzaje 1 pomocy?

Rodzaje pierwszej pomocy można podzielić na kilka kategorii w zależności od specyfiki sytuacji, w jakiej jest udzielana, oraz umiejętności osoby udzielającej pomocy. Oto główne rodzaje:

 1. Podstawowa Pierwsza Pomoc (Basic First Aid):
  • Udzielana przez osoby bez medycznego wykształcenia.
  • Obejmuje proste procedury, takie jak opatrywanie drobnych ran, udrożnienie dróg oddechowych, reanimacja krążeniowo-oddechowa (RKO).
 2. Zaawansowana Pierwsza Pomoc (Advanced First Aid):
  • Dla osób z bardziej zaawansowanym szkoleniem.
  • Może obejmować użycie sprzętu takiego jak defibrylatory, zaawansowane techniki opatrywania ran, zarządzanie urazami i chorobami przewlekłymi w sytuacjach awaryjnych.
 3. Pierwsza Pomoc Dziecięca (Pediatric First Aid):
  • Skierowana na udzielanie pierwszej pomocy niemowlętom i dzieciom.
  • Techniki i podejścia są dostosowane do specyficznych potrzeb dzieci, w tym mniejsze dawki reanimacji i specjalne techniki udrożnienia dróg oddechowych.
 4. Pierwsza Pomoc Sportowa (Sports First Aid):
  • Skoncentrowana na urazach sportowych, takich jak skręcenia, naderwania mięśni, złamania.
  • Zazwyczaj obejmuje techniki immobilizacji, zarządzania urazami stawów i mięśni.
 5. Pierwsza Pomoc w Pracy (Occupational First Aid):
  • Skupia się na urazach i nagłych sytuacjach zdrowotnych, które mogą wystąpić w miejscu pracy.
  • Często obejmuje zarządzanie specyficznymi zagrożeniami branżowymi, takimi jak ekspozycja na substancje chemiczne.
 6. Pierwsza Pomoc w Terenie (Wilderness First Aid):
  • Przygotowuje do udzielania pierwszej pomocy w odległych i trudno dostępnych lokalizacjach.
  • Obejmuje zarządzanie problemami specyficznymi dla dzikiej przyrody, takimi jak hipotermia, odwodnienie, ukąszenia i ukłucia.
 7. Pierwsza Pomoc Psychologiczna (Psychological First Aid):
  • Skupia się na wsparciu emocjonalnym i psychologicznym po traumatycznych wydarzeniach.
  • Techniki obejmują aktywne słuchanie, zapewnianie wsparcia emocjonalnego i kierowanie do profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Każdy z tych rodzajów pierwszej pomocy wymaga specyficznego szkolenia i zrozumienia odpowiednich technik i procedur. Ważne jest, aby osoby udzielające pierwszej pomocy były odpowiednio przeszkolone i utrzymywały swoją wiedzę na bieżąco.

Ile jest uciśnięć na minutę?


Liczba uciśnięć na minutę podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) powinna wynosić około 100 do 120 uciśnień na minutę. Jest to zalecana szybkość uciśnięć klatki piersiowej, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci oraz niemowląt.

Ważne jest, aby uciśnięcia były wykonywane z odpowiednią głębokością (około 5 cm dla dorosłych i odpowiednio mniej dla dzieci i niemowląt) i by pomiędzy nimi pozwolić na pełne powrót klatki piersiowej do pozycji wyjściowej. Regularność i odpowiednia szybkość uciśnięć są kluczowe dla skuteczności RKO.

Jednak zawsze zaleca się, aby osoby udzielające pierwszej pomocy przeszły odpowiednie szkolenie i zaktualizowały swoją wiedzę zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Co jest najważniejsze w pierwszej pomocy?


W pierwszej pomocy najważniejsze jest szybkie i skuteczne działanie, które może uratować życie i zapobiec dalszym obrażeniom. Kluczowe aspekty to:

 1. Ocena Bezpieczeństwa: Zawsze najpierw oceniaj bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego. Nie ryzykuj swojego życia podczas próby niesienia pomocy.
 2. Ocena Stanu Poszkodowanego: Sprawdź stan świadomości i funkcje życiowe poszkodowanego – oddech sprawdź przez 10 sekund.
 3. Wezwanie Pomocy: Szybko wezwij służby ratunkowe, podając dokładne informacje o sytuacji i lokalizacji.
 4. Udzielanie Pomocy: Zastosuj odpowiednie techniki pierwszej pomocy zgodnie z sytuacją i swoimi umiejętnościami. W przypadkach, gdzie wymagana jest resuscytacja, niezwłocznie rozpocznij RKO. Tamuj krwotoki i układaj poszkodowanego w pozycję boczna bezpieczną.
 5. Zachowanie Spokoju: Zachowanie spokoju i zorganizowania jest kluczowe, zarówno dla efektywności udzielanej pomocy, jak i dla uspokojenia poszkodowanego.

Pamiętaj, że najlepszym sposobem na to, aby być skutecznym w udzielaniu pierwszej pomocy, jest regularne uczestniczenie w szkoleniach i utrzymywanie swoich umiejętności na bieżącym poziomie.

Czego nie wolno robić podczas udzielania pierwszej pomocy?

Podczas udzielania pierwszej pomocy istnieje kilka kluczowych rzeczy, których należy unikać, aby nie wyrządzić więcej szkody poszkodowanemu. Oto niektóre z nich:

 1. Nie Zagrażaj Swojemu Bezpieczeństwu: Nie narażaj swojego życia ani zdrowia podczas próby niesienia pomocy. Zawsze najpierw oceniaj sytuację pod kątem bezpieczeństwa.
 2. Nie Przemieszczaj Poszkodowanego Niepotrzebnie: Nie przemieszczaj poszkodowanego, chyba że jest to absolutnie konieczne (np. w przypadku zagrożenia życia z powodu ognia, eksplozji, czy ruchu drogowego). Nieprawidłowe przemieszczenie może pogorszyć istniejące obrażenia, szczególnie te dotyczące kręgosłupa.
 3. Nie Przeprowadzaj Procedur, Których Nie Znasz: Nie próbuj wykonywać procedur medycznych, których nie znasz lub w których nie jesteś przeszkolony, takich jak zastrzyki czy stosowanie leków.
 4. Nie Zapominaj o Ochronie Przed Zakażeniem: Używaj rękawiczek ochronnych i innych środków ochrony osobistej, aby chronić siebie i poszkodowanego przed potencjalnymi zakażeniami.
 5. Nie Podawaj Poszkodowanemu Jedzenia ani Płynów: Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub ma trudności z połykaniem, podawanie jedzenia lub picia może doprowadzić do zadławienia lub aspiracji.
 6. Nie Zakładaj, Że Poszkodowany Jest Pod Wpływem Alkoholu lub Narkotyków: Nie dokonuj pochopnych ocen stanu poszkodowanego; skup się na obserwacji symptomów i udzielaniu pomocy.
 7. Nie Ignoruj Innych Potencjalnych Zagrożeń: Bądź świadomy innych zagrożeń, takich jak ruch drogowy, niebezpieczne substancje, czy warunki pogodowe.
 8. Nie Panikuj: Zachowaj spokój i skupienie, ponieważ panika może pogorszyć sytuację i wpłynąć na skuteczność udzielanej pomocy.
 9. Nie Przerywaj Pomocy Do Przyjazdu Służb Ratunkowych: Jeśli rozpocząłeś udzielanie pomocy, kontynuuj ją do momentu przybycia wykwalifikowanych służb, chyba że staniesz się sam niezdolny do dalszego działania.
 10. Nie Bój Się Udzielać Pierwszej pomocy: Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i wzywasz zespół ratownictwa medycznego. Słuchaj dokładnie co mówi dyspozytor i wykonuj jego polecenia.

Kiedy robi się 5 wdechów ratowniczych?

Jeśli masz sprzęt np. worek samorozprężalny lub maseczkę a wykonanie pięciu oddechów ratowniczych nie opóźni rozpoczęcia resuscytacji to możesz wykonać oddechy ratunkowe u każdej osoby, u której podejrzewasz przyczynę oddechową zatrzymania akcji serca (np. powieszenie, podtopienie). Najważniejsze jest podjęcie działania, jeśli pacjent nie oddycha nie wahaj się, nie szukaj maseczki tylko rozpocznij uciski klatki piersiowej, rozpocznij BLS.

Standardowo 5 oddechów ratowniczych stosujemy przede wszystkim u dzieci i niemowlaków. Zobacz jak wykonać RKO u dziecka i RKO u niemowlaka.

Czym różni się pierwsza pomoc od kwalifikowanej pierwszej pomocy?


Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc różnią się przede wszystkim zakresem umiejętności i poziomem zaawansowania w udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym.

 1. Pierwsza Pomoc:
  • Podstawowy Poziom: Jest to podstawowy poziom pomocy, którego można nauczyć się podczas krótkich kursów lub szkoleń.
  • Umiejętności: Obejmuje takie działania, jak sprawdzanie funkcji życiowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), zatrzymywanie krwawienia, opatrywanie ran, postępowanie przy zasłabnięciach czy oparzeniach.
  • Cel: Głównym celem jest stabilizacja stanu poszkodowanego i zabezpieczenie go do czasu przybycia profesjonalnej pomocy medycznej.
 2. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc:
  • Zaawansowany Poziom: Jest to bardziej zaawansowany poziom, wymagający szerszej wiedzy i umiejętności, często zdobywanych przez osoby pracujące w służbach ratowniczych, np WOPR, Policja, Straż Pożarna, Kurs trwa 66 h i jest zgodny z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  • Umiejętności: Obejmuje wszystkie elementy pierwszej pomocy, a dodatkowo techniki związane z użyciem specjalistycznego sprzętu ratowniczego, postępowanie w specyficznych sytuacjach medycznych (np. ataki astmy, reakcje alergiczne), a także bardziej zaawansowane metody oceny stanu poszkodowanego, ewakuacji, zabezpieczenia dróg oddechowych czy tlenoterapii.
  • Cel: Udzielanie bardziej kompleksowej pomocy, często w sytuacjach, w których opóźnienie profesjonalnej pomocy medycznej może być dłuższe, lub w warunkach, gdzie dostęp do takiej pomocy jest ograniczony. Przygotowanie poszkodowanego do transportu przez zespół ratownictwa medycznego.

Podsumowując, kwalifikowana pierwsza pomoc wymaga większego przygotowania i jest bardziej kompleksowa, a pierwsza pomoc jest bardziej ogólna i skierowana do szerokiej publiczności.Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

1 Responses

 1. […] daty ważności. Aczkolwiek ze względu na to, że rośnie świadomość tego, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna, wielu pracodawców łączy ten kurs z obowiązkowym, cyklicznym szkoleniem BHP. Ponadto […]

Zostaw Komentarz