Kurs pierwszej pomocy dla pracowników: czy jest obowiązkowy, co ile lat, kto musi mieć w firmie?

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników: czy jest obowiązkowy, co ile lat, kto musi mieć w firmie?
Prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników? A może zarządzasz zespołem, sprawami kadrowymi? W takim razie musisz dowiedzieć się, kiedy kurs pierwszej pomocy jest obowiązkowy, a także, jak często należy go powtarzać. I my przygotowaliśmy dla Ciebie kilka najważniejszych informacji.

 

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników – podstawa prawna

O tym, jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy mówią takie akty prawne jak Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny prac, Kodeks Pracy, a także ustawa Prawo Oświatowe (wszystkie podstawy prawne zamieściliśmy w artykule Pierwsza pomoc – obowiązki pracodawcy).

 

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników – kiedy jest obowiązkowy?

Jakie są najważniejsze przepisy, które musisz znać? Przede wszystkim to, że w każdym zakładzie pracy co najmniej jeden pracownik na danej zmianie musi być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy, a co za tym idzie, wcześniej powinien zostać odpowiednio przeszkolony. Tutaj warto dodać, że przepisy mówią o co najmniej jednym pracowniku posiadającym aktualny certyfikat ukończenia kursu, aczkolwiek to, co rekomendujemy, to przeprowadzenie zajęć dla całego zakładu pracy.

Inaczej jest w przypadku placówek oświatowych, tam wszyscy pracownicy (nie tylko nauczyciele), muszą przejść polecane szkolenie pierwszej pomocy. Temu obowiązkowi podlegają także opiekunowie lub wolontariusze zajmujący się opieką dzieci do lat trzech.

Odrębne przepisy dotyczą branży hotelarskiej. W hotelach kurs pierwszej pomocy organizuje się dla całego personelu recepcji, który jest wyznaczony do udzielania pomocy przedlekarskiej.

Za przeszkolenie pracowników odpowiedzialny jest pracodawca, to on musi zorganizować, a także opłacić kurs pierwszej pomocy dla firm, który przeprowadzony będzie przez posiadające do tego uprawnienia osoby (np. przez ratowników medycznych). Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, pracodawca podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do nawet 30000 zł.

pierwsza pomoc

 

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników – co ile lat?

Zastanawiasz się, jak często kurs pierwszej pomocy dla pracowników musi być przeprowadzany? Przepisy, poza jednym wyjątkiem, o którym zaraz napiszemy, tego nie określają. Po ukończeniu szkolenia, pracownicy otrzymują certyfikat, nie ma on jednak żadnej daty ważności. Aczkolwiek ze względu na to, że rośnie świadomość tego, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna, wielu pracodawców łączy ten kurs z obowiązkowym, cyklicznym szkoleniem BHP. Ponadto odpowiednio przeszkoleni pracownicy to zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Pisaliśmy o wyjątku w przepisach – dotyczy opiekunów oraz wolontariuszy, którzy zajmują się opieką dzieci dla lat 3. W ich wypadku obowiązkowe jest odnawianie kursu (certyfikatu), co 2 lata. 

Kto organizuje kursy pierwszej pomocy dla firm?

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej mogą prowadzić lekarze i pielęgniarki systemu, a także ratownicy medyczni. Najczęściej organizacją szkoleń dla firm zajmuje się ta ostatnia grupa. Co warto wiedzieć, akty prawne nie normują programu szkolenia, w praktyce jest on najczęściej dostosowywany do warunków danej pracy, związanych z nią zagrożeń i tak właśnie my działamy. Ponadto udostępniamy kurs pierwszej pomocy online, który jest bezpłatny i może stanowić dobry sposób na regularne odświeżanie wiedzy.

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz