Jakie obowiązki związane z pierwszą pomocą mają pracownicy i pracodawcy?

Pierwsza pomoc rodzi pewne obowiązki zarówno w stosunku do pracodawcy, jak i pracowników. Mało kto jednak wie, jakie obowiązki w zakładzie pracy na nim spoczywają. Dowiedz się, co musisz wiedzieć o pierwszej pomocy, gdy zatrudniasz ludzi oraz czy musisz przejść kurs pierwszej pomocy, gdy jesteś pracownikiem. Niech pierwsza pomoc w zakładzie pracy nie ma przed Tobą tajemnic!Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – czy każdy musi przejść kurs?

Pierwsza pomoc to temat, który wciąż wzbudza ogromne emocje. Mnogość regulacji prawnych sprawia, iż niejednokrotnie w zakładzie pracy panuje dezinformacja, która – w sytuacji zagrożenia ludzkiego zdrowia lub życia – może zadziałać na naszą niekorzyść. Znajomość przepisów to nie tylko uniknięcie nieprzyjemności ze strony Powiatowego Inspektoratu Pracy, ale także poczucie bezpieczeństwa i lepsza atmosfera w miejscu pracy.

Odpowiedź na pytanie, kto musi mieć kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy nie jest na szczęście tożsama z odpowiedzią na pytanie, kto taki kurs może ukończyć. Świadomość na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy wciąż wzrasta, tak wśród pracodawców, jak i pracowników i dziś wielu przedsiębiorców nie oszczędza na wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dlatego nierzadko kurs pierwszej pomocy jest organizowany dla wszystkich pracowników, na przykład przy okazji obowiązkowego szkolenia BHP.

Kurs pierwszej pomocy z pewnością muszą przejść:

  • osoba lub osoby wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy;
  • osoby pracujące w placówkach oświatowych;
  • osoby pracujące w klubach malucha i żłobkach, zajmujące się dziećmi do lat 3;
  • pracownicy recepcji hotelowych;
  • wyznaczona osoba na planie filmowym, na którym wykonywane są niebezpieczne ujęcia, jak czynności kaskaderskie czy efekty pirotechniczne.

szkolenie z pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Pierwsza pomoc – obowiązki pracodawcy

Wciąż zmieniające się przepisy sprawiają, że pierwsza pomoc w zakładzie pracy to dla pracodawców niełatwy orzech do zgryzienia. Dlatego w przypadku wątpliwości najlepiej skontaktować się z osobą uprawnioną do przeprowadzania kursu pierwszej pomocy i pozyskać informacje na temat swoich obowiązków. W różnych zakładach pracy – w zależności od specyfiki pracy w danej branży – obowiązki pracodawcy z zakresu pierwszej pomocy będą prezentować się różnie, ale są dwie niezmienne rzeczy, do których zobligowany jest każdy pracodawca:

Skasowano:

1) pracodawca jest zobowiązany do utworzenia w miejscu pracy przestrzeni przeznaczonej do udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenia jej w kompletną apteczkę pierwszej pomocy. W dużych zakładach pracy liczba takich punktów i apteczek powinna być adekwatna do wielkości zakładu, liczby pracowników i wielości możliwych zagrożeń;

Dodano:

Wciąż zmieniające się przepisy sprawiają, że

Skasowano:

2) pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika, który odpowiedzialny będzie za pierwszą pomoc w firmie. Jeżeli zakład pracy jest duży i/lub zatrudnieni pracują w systemie zmianowym, liczba wyznaczonych pracowników musi być adekwatna do sytuacji. Osoba wyznaczona przez pracodawcę musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę. UWAGA: pracodawca nie może wyznaczyć na osobę odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy samego siebie, a wytypowany pracownik nie może odmówić. Wybór pracownika do pełnienia tej funkcji jest bezterminowy.


Pierwsza pomoc – obowiązki pracownika

Pracownik wyznaczony przez pracodawcę musi nie tylko przejść kurs pierwszej pomocy i uzyskać odpowiedni certyfikat, ale i zagwarantować bezpieczeństwo osobom znajdującym się w zakładzie pracy w sytuacji mogącej zagrażać ludzkiemu zdrowiu i życiu. Ponieważ pierwsza pomoc nie jest zagadnieniem, które przydaje nam się na co dzień, warto dbać o odświeżanie wiedzy i umiejętności z tego zakresu, aby nie zapomnieć, co i w jakiej sytuacji należy robić, by pomóc osobie poszkodowanej.

Wyznaczenie pracownika czy pracowników, odpowiedzialnych w firmie za pierwszą pomoc, wcale nie oznacza, że na pozostałych zatrudnionych nie spoczywa żaden ciężar odpowiedzialności. Nie zapominajmy, iż wszyscy mamy ustawowy obowiązek udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, a obowiązek ten jest nadrzędny w stosunku do obowiązków pracowniczych. Choć pracownicy zakładu pracy nie muszą posiadać certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu pierwszej pomocy, warto, by przeszli chociaż darmowy kurs pierwszej pomocy on-line, aby mogli poczuć się pewniej w nietypowej i stresującej sytuacji.


Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

2 Responses

  1. Anonim
    | Odpowiedz

    Brawo. Super kursy.

Zostaw Komentarz