Kurs pierwszej pomocy w żłobku i klubie malucha

Bezpieczny żłobek i klub dziecięcy

Kurs pierwszej pomocy w żłobku i klubie malucha

Oddając dzieci do żłobka, klubu malucha czy nawet pod opiekę rodziny, pragniemy, aby były bezpieczne. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny wskazuje, iż wolontariusze oraz opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych są zobowiązani do ukończenia kursu pierwszej pomocy, a także powtarzania szkolenia co dwa lata. Nowy wymóg ma poprawić bezpieczeństwo maluchów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pomagamy dostosować się do nowych przepisów:

 • opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun odbyła szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy,
 • wolontariusz przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy,
 • opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbywania co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy w żłobku i klubie malucha

Termin ustalamy indywidualnie (popołudnia, weekendy, dni powszednie)

Miejsce – sala szkoleniowa w Bydgoszczy lub siedziba Państwa placówki

Koszt uzależniony od liczby osób (indywidualnie opłata wynosi 100 zł za szkolenie otwarte)

Zaświadczenia/certyfikaty wydawane po ukończonym szkoleniu

Czas – około 5 godzin dla grupy 10 osób

Prowadzący to doświadczony ratownik medyczny, wykładowca akademicki, a przede wszystkim ojciec dwóch maluchów uczęszczających do żłobka (więcej w zakładce o mnie)

Kontakt 693-610-155 lub mail kursysos@onet.eu lub zakładka kontakt 

Program kursu pierwszej pomocy w żłobku i klubie malucha 

 • postępowanie resuscytacyjne u dzieci,
 • postępowanie w przypadku zadławienia,
 • dziecko nieprzytomne,
 • urazy – najczęstsze przyczyny w grupach wiekowych, postępowanie,
 • oparzenia – podział, najczęstsze przyczyny, postępowanie,
 • drgawki – podział, najczęstsze przyczyny, postępowanie (drgawki gorączkowe),
 • zatrucia – podział, najczęstsze przyczyny, postępowanie,
 • ugryzienia przez kleszcza, użądlenia, ukąszenia,
 • ostre zapalenie krtani,
 • wychłodzenie, przegrzanie dziecka,
 • omdlenie,
 • kompletowanie apteczki pierwszej pomocy.

Program obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone pod okiem doświadczonej pielęgniarki lub ratownika medycznego. To, jak pracujemy, przedstawiają poniższe zdjęcia. PIERWSZA POMOC NIE MUSI BYĆ NUDNA!

Pełna oferta szkoleń >>>

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz