Kurs pierwszej pomocy dla trenerów piłki nożnej

Kurs pierwszej pomocy dla trenerów piłki nożnej

Kliknij tutaj i wejdź na bezpłatny kurs pierwszej pomocy online dla trenerów piłki nożnej

 

Wydaje się być zasadnym i zrozumiałym, że przyszły trener mający pod opieką młodych sportowców, potrafi udzielić pierwszej pomocy nie tylko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, takich jak zatrzymanie oddechu i krążenia, nagła utrata przytomności czy atak padaczki, ale także zdawał sobie sprawę z powagi doznanych urazów podczas treningów, mających ogromny wpływ na przyszłość sportową wielu podopiecznych. Nieprawidłowo zabezpieczone obrażenia czy bagatelizowanie urazów, które przecież mogą mieć miejsce na boisku piłkarskim, źle wpływa na dalsze leczenie, rehabilitację oraz powrót do pełnej sprawności sportowej.

Zgodnie z Uchwałą nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA, osoba która ubiega się o stanowisko trenera piłki nożnej musi spełnić kilka warunków aplikacyjnych. Wszystkie wymogi dostępne są na stronie: Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a jednym z kryteriów przyjęcia na szkolenie jest ukończony Kurs pierwszej pomocy dla trenerów piłki nożnej.

Proponujemy szkolenie, które w pełni przygotuje trenerów do odpowiedniej reakcji, rozpoznania i zabezpieczenia poszkodowanego na boisku piłkarskim.

Kurs pierwszej pomocy dla trenerów piłki nożnej

1. Bezpieczeństwo własne.
2. Bezpieczeństwo poszkodowanego.
3. Motywacja do udzielania pomocy.
4. Skuteczne wzywanie pomocy.
5. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych z użyciem defibrylatora AED
7. Złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany, krwotoki, obrażenia wynikające z zderzenia poszkodowanych podczas meczu.
8. Rozpoznanie wstrząśnienia mózgu - nagła utrata przytomności z wymiotami włącznie.
9. Pozycja boczna ustalona.
10. Niedrożność dróg oddechowych - zadławienia.
11. Skład i sposoby wykorzystania apteczek
12. Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca, omdlenie, wstrząs

Ćwiczenia
1. Pozycja boczna ustalona.
2. Unieruchamianie złamań kości oraz zwichnięć i skręceń stawów.
3. Wykonywanie opatrunków i tamowanie krwotoków.
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych.
5. Pozycja przeciwwstrząsowa.
6. Manewr Heimlicha (zadławienia u dorosłych).
7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora.
8. Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.

Kurs pierwszej pomocy dla trenerów piłki nożnej to szkolenie dopasowane do zagrożeń jakie mogą wystąpić na boisku piłkarskim. Pamiętajmy, że będąc trenerem mamy pod opieką młodych sportowców. Dlatego warto zadbać o ich bezpieczeństwo w najlepszy możliwy sposób.

Zapraszam do zakładki kontakt. Czekam na Państwa pytania oraz sugestie i zapraszam na szkolenia z pierwszej pomocy w Bydgoszczy. 

Adrian Zadorecki

 

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz