Pozycja bezpieczna i pierwsza pomoc

W pozycji bezpiecznej udzielając pierwszej pomocy układa się poszkodowanych nieprzytomnych, ale z zachowanym
oddechem. Pozycja ta pozwala na utrzymanie drożności dróg oddechowych
oraz umożliwia łatwe wydostanie się treści pokarmowej, śliny czy też
krwi z jamy ustnej osoby poszkodowanej. Nie ma jednego obowiązującego sposobu
układania, pozycja boczna bezpieczna i pierwsza pomoc mogą wyglądać nieco odmiennie. Zależy to często od wagi poszkodowanego, jego wieku oraz literatury z której czerpiemy wiedzę na tematy związane z pierwszą pomocą.

Efekt, jaki chcemy dzięki niej osiągnąć, powinien spełniać poniższe warunki:
-ułóż poszkodowanego na boku,
-drogi oddechowe poszkodowanego są drożne,
-obserwuj poszkodowanego w szczególności kontroluj jego oddech,
-uzyskana pozycja jest stabilna jeśli poszkodowany się nie przekręca samoistnie,
-ślina i inne płyny mogą swobodnie wypływać z ust poszkodowanego,
-klatka piersiowa poszkodowanego nie jest uciśnięta, aby nie utrudniać oddychania,
-w przypadku zauważenia zatrzymania krążenia można poszkodowanego łatwo
obrócić na plecy i rozpocząć RKO.

Wskazania do ułożenia pozycja bezpieczna i pierwsza pomoc 
– Poszkodowany nieprzytomny z zachowanym oddechem.
-Niemożność przebywania ratownika przy poszkodowanym (konieczność oddalenia
się w celu wezwania pomocy, udzielenia pomocy większej liczbie poszkodowanych).
-problemy z drożnością dróg oddechowych
-krew, wymioty utrudniające oddychanie

Zalecane środki ostrożności podczas układania poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej
-Poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego ułóż w pozycji bezpiecznej kiedy widzisz że ma problemy z oddychaniem, lub w jego ustach znajduje się krew, ślina lub wymiociny.
-W przypadku kobiety w widocznej ciąży zaleca się układanie na lewym boku.
-Zaleca się zdjęcie okularów poszkodowanego przed wykonaniem rotacji na
bok oraz wcześniejszą kontrolę kieszeni i usunięcie z nich dużych przedmiotów
(klucze, telefon), aby zapobiec powstaniu dyskomfortu wynikającego z leżenia
na twardych przedmiotach.

Pozycja bezpieczna i pierwsza pomoc wideo: 

 

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

2 Responses

  1. […] Jeśli poszkodowany odzyska oddech połóż go w pozycji bezpiecznej (wpis o pozycji bezpiecznej) […]

  2. […] pacjent straci przytomność będziemy wstanie przekazać zebrane informację zespołowi ratownictwa medycznego. Dla medyków im […]

Leave a Reply