Rodzaje szkoleń z pierwszej pomocy w Polsce.

Jakie kursy związane z pierwszą pomocą występują w Polsce?

Codziennie odbieram maile i telefony z pytaniami o kurs pierwszej pomocy lub KPP, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy czy np. kurs ratownika medycznego. W poniższym wpisie wyjaśniam jaka jest różnica i podział w Polsce. Jak wygląda gradacja tych szkoleń i z czym możemy się spotkać.

W Polsce ze względu na rodzaj szkolenia wyróżniamy:

kurs pierwszej pomocy podstawowy lub zaawansowany czas od 4 do 16h nie ma tutaj jasno określonego programu a jedynie minimum jakie musi być spełnione. Tutaj oferta firm jest bardzo zróżnicowana i dostosowana do danego zakładu pracy. Po szkoleniu uzyskujemy certyfikat potrzebny zgodnie z kodeksem pracy do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, tutaj sprawa jest prostsza ponieważ to szkolenie regulowane jest przez rozporządzenie i ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Takie szkolenie trwa 66h i jest zakończone egzaminem szczególnie przydaje się ono w jednostkach straży pożarnej, policji, wojsku, wopr. Również osoby prywatne mogą takie szkolenie ukończyć. Po zdanym egzaminie uzyskujemy tytuł “Ratowniki” nie należy mylić z ratownikiem medycznym który musi ukończyć studia.

Kurs instruktora pierwszej pomocy, tutaj nie ma żadnych uregulowań prawnych kto, w jakim trybie i na podstawie czego może takie kursy prowadzić i nadawać tytuł instruktora pierwszej pomocy. Różne firmy prowadzą takie szkolenia i wydają własne certyfikaty.

Kurs pierwszej pomocy online gdzie program może dotyczyć pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia taki kurs i to bezpłatny znajdziecie tutaj: kurs pierwszej pomocy online

Studia z ratownictwa medycznego 3 letnie gdzie uzyskujemy tytuł ratownika medycznego, dopiero po ukończeniu takich studiów możemy pracować w zespołach ratownictwa medycznego czyli pogotowiu ratunkowym.

kurs pierwszej pomocy a kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Leave a Reply