Rodzaje szkoleń z pierwszej pomocy w Polsce.

Jakie kursy związane z pierwszą pomocą występują w Polsce?

Codziennie odbieram maile i telefony z pytaniami o kurs pierwszej pomocy lub KPP, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy czy np. kurs ratownika medycznego. W poniższym wpisie wyjaśniam jaka jest różnica i podział w Polsce. Jak wygląda gradacja tych szkoleń i z czym możemy się spotkać.

W Polsce ze względu na rodzaj szkolenia wyróżniamy:

kurs pierwszej pomocy podstawowy lub zaawansowany czas od 4 do 16h nie ma tutaj jasno określonego programu a jedynie minimum jakie musi być spełnione. Tutaj oferta firm jest bardzo zróżnicowana i dostosowana do danego zakładu pracy. Po szkoleniu uzyskujemy certyfikat potrzebny zgodnie z kodeksem pracy do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Prowadzę takie szkolenia i serdecznie zapraszam na moje kursy.

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, tutaj sprawa jest prostsza ponieważ to szkolenie regulowane jest przez rozporządzenie i ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Takie szkolenie trwa 66h i jest zakończone egzaminem szczególnie przydaje się ono w jednostkach straży pożarnej, policji, wojsku, wopr. Również osoby prywatne mogą takie szkolenie ukończyć. Po zdanym egzaminie uzyskujemy tytuł “Ratowniki” nie należy mylić z ratownikiem medycznym który musi ukończyć studia. Takie kursy prowadziłem przez wiele lat. Teraz zajmuję się tylko pierwsza pomocą oraz szkoleniami instruktorskimi w zakresie pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy online gdzie program może dotyczyć pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia taki kurs i to bezpłatny znajdziecie tutaj: kurs pierwszej pomocy online

Studia z ratownictwa medycznego 3 letnie gdzie uzyskujemy tytuł ratownika medycznego, dopiero po ukończeniu takich studiów możemy pracować w zespołach ratownictwa medycznego czyli pogotowiu ratunkowym.

A co z kursem instruktora pierwszej pomocy

Już wyjaśniam, instruktorem pierwszej pomocy może zostać każdy kto dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Mamy kilkanaście firm i instytucji, które szkolą instruktorów pierwszej pomocy. W wyborze kursu powinniśmy się kierować programem szkolenia oraz ilością godzin trwania całego treningu. Jestem przekonany, że dobrze przygotowany uczestnik kursu trenerskiego jest w stanie rzetelnie przekazać wiedzę w zakresie ratowania ludzkiego życia. Zaprojektowałem własne szkolenie instruktorskie, tak aby przygotować Ciebie do pracy w roli instruktora pierwszej pomocy. Sprawdź jak wygląda takie szkolenie ze mną.

Czy po kursie instruktora pierwszej pomocy mogę realizować szkolenia z pierwszej pomocy?

Tak, ale nie wszystkie. Instruktor pierwszej pomocy, który nie jest medykiem (ratownikiem medycznym, pielęgniarką, lekarzem) nie może realizować kursów:

  • kwalifikowanej pierwszej pomocy (czyli tych 66 godzinnych szkoleń dla np. straży pożarnej, WOPRu itp. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym)
  • kursów pierwszej pomocy dla szkół nauki jazdy (Prawo o Ruchu Drogowym)
  • edukacji w zakresie pierwszej pomocy w szkołach w ramach podstawy programowej Edukacja dla Bezpieczeństwa (Prawo Oświatowe), może natomiast prowadzić dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci.

Podsumowując, chciałbyś usystematyzować swoją wiedzę w zakresie pierwszej pomocy a zarazem nabyć umiejętności prowadzenia szkoleń, prezentacji i ćwiczeń na fantomach. Nie wiesz jak zacząć prowadzić biznes szkoleniowy. Skontaktuj się ze mną i zapisz się na Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy. Wejdź na ta stronę i dowiedz się więcej.

Film pokazujący różnice w kursach pierwszej pomocy a kwalifikowanej pierwszej pomocy.

kurs pierwszej pomocy a kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz