Kto może wystawić zaświadczenie o przebytym kursie pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy to wciąż temat wzbudzający wiele emocji i wiążący się z wieloma wątpliwościami. Nic dziwnego, wszak ukończenie takiego kursu oraz nabycie cennych umiejętności ratowania zdrowia i życia ludzkiego to nie byle co! Inne motywacje kierują jednak osobą, która odbywa szkolenie z pierwszej pomocy dla własnego poczucia bezpieczeństwa, a inne pracodawcą chcącym wypełnić ciążący na nim ustawowy obowiązek. W tym drugim przypadku niezwykle ważnym elementem całego kursu będzie certyfikat pierwszej pomocy. Sprawdź, kto może go wystawić, jak długo będzie on ważny i co trzeba zrobić, aby uzyskać zaświadczenie o przebytym kursie pierwszej pomocy.Kurs pierwszej pomocy – czy zawsze jest obowiązkowy?

Istnieją zawody i zakłady pracy, dla których ukończenie kursu pierwszej pomocy jest obowiązkowe. Dotyczy to m.in. wszystkich pracowników placówek oświatowych. Również osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat trzech, np. w klubach malucha czy żłobkach, muszą odbywać obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy. W większości zakładów pracy nie ma jednak prawnego obowiązku przeszkolenia wszystkich pracowników z udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca ma jednak obowiązek wyznaczyć pracownika (lub pracowników) odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy (o czym pisaliśmy szerzej w tym artykule: https://www.kursysos.pl/pierwsza-pomoc-obowiazki-pracodawcy) . Warto zauważyć, że takie wytypowanie pracownika odpowiedzialnego za pierwszą pomoc nie zwalnia pozostałych pracowników firmy z ustawowego obowiązku udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w sytuacji, której są świadkami. Z tego też powodu, stawiając zdrowie i życie pracowników na pierwszym miejscu, wielu pracodawców decyduje się na kurs pierwszej pomocy dla firm, zapewniając wszystkim zatrudnionym rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratowania ludzkiego zdrowia i życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących w danym miejscu pracy.


ratownik medyczny prowadzi kurs pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm a zaświadczenie

Jeśli pracodawca chce, aby wszyscy pracownicy odbyli kurs pierwszej pomocy po to, by miejsce pracy uczynić przestrzenią bezpieczną i pełną poszanowania dla ludzkiego życia, zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia nie jest niezbędne. Również osoby pragnące indywidualnie uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy dla własnego spokoju ducha i poczucia wypełnionego obowiązku obywatelskiego, nie muszą martwić się o certyfikat z pierwszej pomocy.

Dla udokumentowania spełnionego obowiązku ustawowego niezbędne jest jednak odpowiednie zaświadczenie. Jeżeli wystawi je osoba, która nie posiada odpowiednich kompetencji i uprawnień, stanie się ono nic nie znaczącym świstkiem papieru. Dlatego, wybierając kurs pierwszej pomocy dla firm, zwróć uwagę na to, kto go organizuje i przeprowadza. Zaświadczenie będące pełnoprawnym certyfikatem ukończenia kursu pierwszej pomocy może wystawić wyłącznie ratownik medyczny, pielęgniarka oraz lekarz. Tylko takie zaświadczenie będzie zgodne z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym i – tym samym – honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy.


Certyfikat z pierwszej pomocy – to musisz wiedzieć!

Pierwsza pomoc nie jest narzędziem wykorzystywanym przez nas regularnie. Jeśli wiedza i umiejętności związane z jakimś tematem nie są regularnie odświeżane, ludzka pamięć zaczyna zawodzić. W związku z tym, choć szkolenie z pierwszej pomocy w wielu przypadkach kończy się uzyskaniem bezterminowego certyfikatu, warto odświeżać wiedzę własną lub swoich pracowników w regularnych odstępach czasu, na przykład przy okazji realizowania obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP.

Istnieją również sytuacje, w których certyfikat z pierwszej pomocy ma swoją ważność (tu przeczytasz więcej: https://www.kursysos.pl/jak-dlugo-wazny-jest-kurs-pierwszej-pomocy) i po upływie określonego czasu należy przeprowadzić recertyfikację. Dzieje się tak m.in. w przypadku:


Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz