Niskie ciśnienie – Co robić? Przyczyny, objawy, postępowanie.


Niskie ciśnienie krwi, często postrzegane jako mniej niepokojące niż wysokie, również wymaga uwagi. Chociaż nie jest tak powszechnie uznawane za zagrożenie jak nadciśnienie, może być sygnałem innych problemów zdrowotnych. Nagły spadek ciśnienia krwi jest powodem omdleń nawet u młodych ludzi. Spadek ciśnienia jest także zwiastunem odwodnienia. Warto zwrócić uwagę na to, kiedy niskie ciśnienie staje się powodem do zmartwień i skonsultować się z lekarzem w przypadku nietypowych objawów lub trwałych dolegliwości. Wiedza o tym, kiedy niskie ciśnienie wymaga badań, jest kluczowa dla utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Spis treści:

Jakie są przyczyny nagłego spadku ciśnienia krwi?

Przyczyny niskiego ciśnienia krwi mogą być naprawdę różne. Powody niskiego ciśnienia mogą być banalne jak np. szybkie wstanie z łóżka lub mogą być objawem rozwijającej się choroby. Nagle omdlenia (spadki ciśnienia, zawsze wymagają dalszej diagnostyki).

 1. Zmiana Pozycji Ciała: Szybka zmiana z pozycji leżącej na stojącą może spowodować tymczasowy spadek ciśnienia krwi. Jest to spowodowane grawitacyjnym przesunięciem krwi do dolnych części ciała, co utrudnia jej powrót do serca.
 2. Odwodnienie: Gdy organizm traci więcej wody niż przyjmuje, może to prowadzić do osłabienia, zawrotów głowy i spadku ciśnienia. Może to być spowodowane wymiotami, biegunką, nadmiernym poceniem się, lub gorączką.
 3. Leki: Niektóre leki, takie jak leki na wysokie ciśnienie, diuretyki, niektóre antydepresanty, mogą powodować spadek ciśnienia krwi.
 4. Choroby Serca: Niewydolność serca lub problemy z zastawkami serca mogą powodować niewystarczające pompowanie krwi przez serce, co skutkuje obniżeniem ciśnienia.
 5. Utrata Krwi: Poważna utrata krwi, np. z powodu urazu, może prowadzić do nagłego i znacznego spadku ciśnienia krwi.
 6. Zaburzenia Endokrynologiczne: Takie jak niedoczynność tarczycy, cukrzyca, czy choroby nadnerczy mogą wpływać na ciśnienie krwi.
 7. Długotrwałe Stanie: Długotrwałe stanie, zwłaszcza w ciepłych warunkach, może prowadzić do nagłego spadku ciśnienia krwi, gdyż krew gromadzi się w nogach.
 8. Ciężka Infekcja (Sepsa): Gdy infekcja przenika do krwi, może to spowodować spadek ciśnienia krwi, prowadząc do poważnego stanu zwanego sepsą.
 9. Reakcje Alergiczne: Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja) mogą również prowadzić do nagłego spadku ciśnienia krwi.
 10. Wstrząs Bólowy: Na skutek urazu lub poparzenia może dojść do spadku ciśnienia krwi.

Pamiętaj, że nagły spadek ciśnienia krwi, szczególnie jeśli jest połączony z objawami takimi jak zawroty głowy, osłabienie, drgawki, niedowład czy dłuższa utrata przytomności, wymaga natychmiastowej konsultacji medycznej.

Jakie są normy ciśnienia tętniczego krwi?


Normy ciśnienia tętniczego krwi różnią się w zależności od wieku, płci i ogólnego stanu zdrowia danej osoby. Ogólnie przyjmuje się następujące wartości ciśnienia krwi dla dorosłych:

 1. Ciśnienie Skurczowe (górne):
  • Optymalne: poniżej 120 mm Hg
  • Normalne: 120-129 mm Hg
  • Podwyższone: 130-139 mm Hg
 2. Ciśnienie Rozkurczowe (dolne):
  • Optymalne: poniżej 80 mm Hg
  • Normalne: 80-84 mm Hg
  • Podwyższone: 85-89 mm Hg

Ciśnienie krwi uznaje się za wysokie (nadciśnienie), gdy wartość skurczowa przekracza 140 mm Hg lub wartość rozkurczowa przekracza 90 mm Hg.

Ciśnienie krwi uznaje się za niskie (hipotensja), gdy wartość skurczowa jest poniżej 90 mm Hg, a rozkurczowa poniżej 60 mm Hg. Należy jednak pamiętać, że niskie ciśnienie krwi nie zawsze wiąże się z problemami zdrowotnymi, szczególnie jeśli nie towarzyszą mu inne objawy.

Wartości te mogą się różnić w zależności od indywidualnych czynników, takich jak aktywność fizyczna, stres, odżywianie, a także stan zdrowia i przyjmowane leki. Ponadto, normy ciśnienia krwi mogą się nieznacznie różnić w zależności od wytycznych różnych organizacji medycznych.

Dlatego zawsze najlepiej jest konsultować wyniki pomiaru ciśnienia krwi z lekarzem, który może ocenić je w kontekście indywidualnych warunków zdrowotnych i ogólnego stanu zdrowia.

wartości ciśnienia krwi

Niskie ciśnienie – objawy?


Objawy niskiego ciśnienia krwi (hipotensji) mogą różnić się w zależności od osoby i konkretnego przypadku. Nagły spadek ciśnienia objawy:

 1. Zawroty Głowy: Szczególnie po szybkiej zmianie pozycji, na przykład przy wstawaniu.
 2. Omdlenia: W niektórych przypadkach niskie ciśnienie krwi może prowadzić do krótkotrwałej utraty przytomności.
 3. Zmęczenie: Powszechnym objawem jest chroniczne uczucie zmęczenia lub osłabienia.
 4. Nudności: Niskie ciśnienie krwi może wywoływać uczucie mdłości.
 5. Zimne, Wilgotne Skóry: Szczególnie dłonie i stopy mogą być zimne i wilgotne.
 6. Bladość Skóry: Występuje z powodu zmniejszonego przepływu krwi.
 7. Szybkie, Płytkie Oddychanie: Może pojawić się jako reakcja na obniżone ciśnienie krwi.
 8. Zaburzenia Wzroku: Takie jak “mgła przed oczami” lub przyciemnienie widzenia.
 9. Brak Koncentracji: Trudności z koncentracją mogą być spowodowane niewystarczającym ukrwieniem mózgu.
niskie ciśnienie krwi - omdlenie przy łóżku

Czym grozi niskie ciśnienie krwi ? Czy niskie ciśnienie zagraża życiu?

Niskie ciśnienie krwi samo w sobie nie zawsze jest powodem do niepokoju, zwłaszcza jeśli nie towarzyszą mu inne objawy. Jednak w niektórych sytuacjach może stanowić ryzyko dla zdrowia i wymagać pomocy medycznej. Oto kilka potencjalnych zagrożeń związanych z niskim ciśnieniem krwi:

 1. Zawroty Głowy i Omdlenia: Niskie ciśnienie może powodować zawroty głowy, szczególnie przy szybkim wstawaniu, co zwiększa ryzyko upadków i urazów. W skrajnych przypadkach może dojść do omdleń.
 2. Niewystarczające Ukrwienie Mózgu: Długotrwałe lub bardzo niskie ciśnienie krwi może prowadzić do niewystarczającego dopływu krwi do mózgu, co w konsekwencji może spowodować uszkodzenie tkanki mózgowej.
 3. Niewydolność Serca: W przypadku niektórych osób z istniejącymi problemami sercowymi, niskie ciśnienie krwi może wskazywać na niewydolność serca.
 4. Wstrząs: W skrajnych przypadkach, takich jak ciężka utrata krwi, ciężka infekcja (sepsa) czy ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja), niskie ciśnienie krwi może prowadzić do wstrząsu, stanu zagrażającego życiu, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.
 5. Utrudniony Przepływ Krwi do Ważnych Organów: Chronicznie niskie ciśnienie może utrudniać dostarczanie tlenu i składników odżywczych do ważnych organów, co może prowadzić do ich uszkodzenia.

Warto pamiętać, że w większości przypadków niskie ciśnienie krwi nie stanowi poważnego zagrożenia dla życia, zwłaszcza jeśli nie towarzyszą mu inne objawy. Jednak w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, takich jak ciężkie zawroty głowy, utrata przytomności, osłabienie, szybkie zmęczenie, lub jeśli niskie ciśnienie krwi jest wynikiem innej choroby, należy skonsultować się z lekarzem.

Niskie ciśnienie – kiedy do szpitala?


Wezwanie pogotowia ratunkowego w przypadku nagłego spadku ciśnienia krwi jest konieczne w sytuacjach, gdy towarzyszą temu poważne objawy lub wskazuje to na potencjalnie zagrażające życiu stany. Oto sytuacje, w których powinno się niezwłocznie wezwać pogotowie:

 1. Utrata Przytomności: Jeśli osoba straciła przytomność i jej nie odzyskuje wezwij zespół ratownictwa medycznego.
 2. Silne Zawroty Głowy lub Dezorientacja: Zawroty głowy mogące prowadzić do upadków lub gdy osoba jest zdezorientowana i nie może normalnie funkcjonować.
 3. Objawy Wstrząsu: Takie jak szybkie, płytkie oddychanie, zimna i lepka skóra, przyspieszony puls, czy zanikanie świadomości.
 4. Silny Ból w Klatce Piersiowej lub Trudności w Oddychaniu: To mogą być sygnały problemów sercowych lub innych poważnych stanów.
 5. Poważna Utrata Krwi: Jeśli do nagłego spadku ciśnienia doszło w wyniku znaczącej utraty krwi, na przykład w wyniku urazu.
 6. Ciężka Reakcja Alergiczna: Objawy takie jak trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub ust, wysypka, mogą wskazywać na anafilaksję, która jest nagłą i potencjalnie zagrażającą życiu reakcją alergiczną.
 7. Ostre Objawy Neurologiczne: Takie jak trudności z mówieniem, paraliż, utrata koordynacji, gwałtowny ból głowy, co może wskazywać na udar.
 8. Objawy Związane z Infekcją: Takie jak bardzo wysoka gorączka, dreszcze, wyraźne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, które mogą sugerować sepsę.

W każdej z tych sytuacji, nagły spadek ciśnienia krwi może być sygnałem poważnego zagrożenia zdrowia lub życia i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Ważne jest, aby w przypadku wątpliwości zawsze działać zgodnie z zasadą „lepiej dmuchać na zimne” i wezwać pogotowie ratunkowe.

Nagły spadek ciśnienia krwi – pierwsza pomoc

Niskie ciśnienie co robić? Udzielenie pierwszej pomocy przy nagłym spadku ciśnienia krwi jest ważne, aby zapobiec poważniejszym komplikacjom. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Uspokojenie i Zapewnienie Bezpieczeństwa: Uspokój osobę i upewnij się, że znajduje się w bezpiecznym miejscu. Unikaj przemieszczania osoby, chyba że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.
 2. Pozycja Leżąca: Połóż osobę na plecach i podnieś jej nogi wyżej niż reszta ciała (około 20-30 cm), aby ułatwić przepływ krwi do serca. Możesz użyć poduszki lub innego podparcia.
 3. Poluzuj Ciasne Ubrania: zwłaszcza wokół szyi i pasa, aby ułatwić oddychanie i krążenie.
 4. Utrzymanie Ciepła: Przykryj osobę kocem, aby utrzymać ciepłotę ciała.
 5. Nie Podawaj Jedzenia ani Płynów: Jeśli osoba jest przytomna, nie podawaj jej jedzenia ani picia, szczególnie jeśli jest oszołomiona lub ma trudności z połykaniem.
 6. Wezwanie Pomocy Medycznej: Jeśli stan nie poprawia się szybko, wezwij pogotowie ratunkowe, szczególnie jeśli występują inne niepokojące objawy.
 7. Pozostanie z Osobą: Pozostań z osobą aż do przybycia pomocy medycznej. Kontynuuj monitorowanie jej stanu i reaguj na ewentualne zmiany.
 8. Zbieranie Informacji: Jeśli to możliwe, zbierz informacje ( wywiad SAMPLE)na temat ewentualnych leków, które osoba przyjmuje, istniejących schorzeń i ostatnich zdarzeń, które mogły wpłynąć na jej stan (np. niedawne urazy, utrata krwi, alergie).
 9. Reanimacja Jeśli Konieczna: Jeśli osoba przestała oddychać rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) i kontynuuj aż do przybycia pomocy medycznej.

Nagły spadek ciśnienia krwi co robić? Udzielać pierwszej pomocy przede wszystkim! A jak nie wiesz jak się zabrać za naukę pierwszej pomocy to koniecznie skorzystaj z naszego kursu pierwszej pomocy online.

Jak zapobiegać niedociśnieniu tętniczemu?

Zapobieganie niedociśnieniu tętniczemu często wiąże się ze zmianą stylu życia i diety. Oto kilka kluczowych strategii, które mogą pomóc w zapobieganiu niskiemu ciśnieniu krwi:

 1. Zrównoważona Dieta: Jedz regularne, zbilansowane posiłki z odpowiednią ilością węglowodanów, białek i zdrowych tłuszczów. Włącz do diety pełne ziarna, owoce, warzywa i chude białka.
 2. Pij Wystarczająco Wody: Odwodnienie może obniżyć ciśnienie krwi, więc ważne jest, aby pić dużo płynów, zwłaszcza w ciepłe dni lub podczas ćwiczeń.
 3. Umiarkowane Spożycie Alkoholu: Nadmierne spożycie alkoholu może obniżyć ciśnienie krwi, więc ogranicz jego ilość.
 4. Unikaj Nagłych Zmian Pozycji: Wstawaj powoli z pozycji siedzącej lub leżącej, aby zapobiec zawrotom głowy spowodowanym niskim ciśnieniem.
 5. Małe, Częste Posiłki: Jedzenie mniejszych, ale częstszych posiłków może pomóc uniknąć spadku ciśnienia krwi, który czasami występuje po jedzeniu.
 6. Regularne Ćwiczenia: Regularna aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi i może pomóc w utrzymaniu zdrowego ciśnienia krwi.
 7. Unikaj Gorących Łazienek i Saun: Ekstremalne ciepło może powodować rozszerzenie naczyń krwionośnych i spadek ciśnienia krwi.
 8. Noszenie Pończoch Kompresyjnych: Mogą one pomóc w przypadku ortostatycznej hipotensji, zapobiegając gromadzeniu się krwi w nogach.
 9. Regularne Kontrole U Lekarza: Regularne wizyty u lekarza są ważne dla monitorowania ciśnienia krwi i ogólnego stanu zdrowia.

Pamiętaj, że te wskazówki są ogólne i mogą nie być odpowiednie dla każdej osoby. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem zmian w diecie lub stylu życia, szczególnie jeśli masz jakiekolwiek obawy zdrowotne lub przyjmujesz leki.

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz